Läs senare

Hög utbildning i hemlandet förklarar höga skolambitioner

ForskningBarn till utlandsfödda presterar ofta sämre i skolan än andra elever, men väljer oftare gymnasieprogram som ger högskolebehörighet. Ambitionerna kan bero på att föräldrarna till barnen hade relativt höga positioner i sina hemländer.
Det framgår av en ny avhandling.

av Stefan Helte
23 jan 2017
23 jan 2017

Många utlandsfödda som kommer till Sverige har kortare utbildning än majoriteten i Sverige. Samtidigt var många högre utbildade än snittet i det egna hemlandet.

Detta tycks leda till två motsägelsefulla effekter:

  • Utlandsföddas barn har svårt att klara den svenska skolan och får till exempel sämre betyg.
  • Dessa barn söker i större utsträckning än barn med minst en svenskfödd förälder gymnasieprogram som leder till högskolebehörighet.

Tidigare har forskningen försökt förklara denna skillnad med att det handlar om kultur.

Men enligt avhandlingen är det snarast föräldrarnas höga utbildningsnivå i hemlandet som förklarar barnens ambitioner i den svenska skolan.

– Studien visar att generella sociala mekanismer som utbildningsnivå kan förklara skillnader mellan olika etniska grupper. Det handlar inte om att grupperna är kulturellt fundamentalt skilda, säger Per Engzell, nybliven doktor i sociologi vid Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin