Läs senare

Högpresterande elevers skolsituation granskas

GranskningSkolinspektionen ska granska hur bra gymnasieskolor är på att utmana högpresterande elever. Många av dessa lider av prestationsångest och stress. Hur skolor hanterar det är en av sakerna som myndigheten ska titta närmare på.

av Gustaf Rosensköld
12 jan 2018
12 jan 2018

Det är första gången som Skolinspektionen gör en kvalitetsgranskning som tittar särskilt på hur bra skolor är på att ge högpresterande elever utmanande undervisning som håller hög kvalitet.

– Vi vet att det är en stor utmaning för svenska skolor i dag att både stötta de elever som har problem och behöver stöttning för att nå de lägre betygsstegen och samtidigt utmana de högpresterande eleverna, säger Ulrika Rosengren, utredare på Skolinspektionen.

Med ”högpresterande” menas här gymnasieelever som tidigare uppnått höga meritvärden i grundskolan. Man tar alltså inte specifikt sikte på den grupp elever som ibland kallas ”särskilt begåvade”.

– Vi har valt en definition som är enkel att hantera och som täcker in stora elevgrupper. Vi har i dag många elever som jobbar väldigt hårt för att nå de högsta betygen och vi vill titta också på deras situation, säger Ulrika Rosengren, som lyfter fram prestationsångest och stress som stora problem, särskilt bland flickor.

Under året kommer Skolinspektionen besöka det naturvetenskapliga programmet på ett tjugotal gymnasieskolor. Myndigheten ska syna såväl vad som händer i klassrummet som skolornas övergripande organisation och arbetssätt. Lärares samarbetsförutsättningar och arbetet med elevernas motivation är ett par av sakerna som kommer tas upp.

Skolinspektionen har tidigare granskat grundskolan mer än gymnasiet när det gäller den ledning och stimulans som elever får. Det är ett av skälen bakom att myndigheten i den här granskningen valt att rikta in sig på just gymnasiet.

Resultaten av granskningen är tänkta att presenteras i höst.

– Förhoppningen är att vi ska kunna få fram goda exempel och inspirera och bidra till utveckling även hos skolor som inte ingår i granskningen, avslutar Ulrika Rosengren.

ur Lärarförbundets Magasin