Läs senare

Högre löneökning i kommunerna än i näringslivet – tack vare lärarna

LönerLönerna steg mer i kommunerna och landstingen än i näringslivet under det första halvåret 2017. Delvis beror detta på fortsatta lönesatsningar på lärarna.

av Stefan Helte
30 aug 2017
30 aug 2017

I hela ekonomin ökade lönerna med i genomsnitt 2,6 procent från januari till juni. I näringslivet ökade lönerna samtidigt bara med 2,2 procent, enligt nya siffror från Medlingsinstitut.

– Vi vet att satsningar på lärares och undersköterskors löner bidrar till löneutvecklingen just nu, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitut.

Siffrorna är en prognos, som bygger på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall i kombination med Medlingsinstitutets bedömning av ännu ej rapporterade lokala löneförhandlingar.

Under 2016 ökade lönerna i hela ekonomin med 2,4 procent.

Mycket talar enligt Medlingsinstitutet för att lönerna ökar mer i år, tack vare den starka konjunkturen och stora efterfrågan på arbetskraft.

ur Lärarförbundets Magasin