Läs senare

Högskolan i Borås vill ha alternativ doktorsutbildning

12 apr 2004

– Avskaffa monopolet på doktorsutbildningar, det främjar inte specialisering och profilering vid landets lärosäten, skriver rektor Said Irandoust och två kollegor vid Högskolan i Borås. I en debattartikel i Göteborgsposten hävdar de att den traditionella uppdelningen i vetenskapsområden inte täcker all forskning inom exempelvis lärarutbildning och vårdområdet.

Om fler aktörer än universiteten fick examensrättigheter på doktorsnivå skulle man kunna åstadkomma förnyelse och mångfald, skriver de tre.

– Vi skulle gärna se att även exempelvis forskningsinstitut och kvalificerade arbetsplatser för professioner samt andra intressenter i det civila samhället, fick en större roll i utformning och utförande av doktorsutbildning.

De tre hävdar vidare att på många håll växer kunskaperna snabbare i arbetslivet utanför akademin än i akademierna.

– Dagens arbetsliv präglas av alltmer mångfald, etik, värdegrundsfrågor, gränsöverskridande och inte minst entreprenörskap och innovationer, skriver de tre och fortsätter:

– Vi tror att nya former för doktorsutbildning skulle attrahera även nya förmågor med helt nya perspektiv och annorlunda kunskapssyn. Detta skulle innebära att rekryteringen till forskning och doktorsutbildning kan breddas. Sverige behöver fler direktörer, lärare, sjuksköterskor och ingenjörer med forskningskompetens.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin