Läs senare

Högskolans lärare kan få egen riksavdelning

Lärarförbundet överväger att starta en riksavdelning för lärarna på högskolan.
– Det skulle stärka Lärarförbundet på högskolan, säger Thorbjörn Johansson, ordförande i Skolformsnämnd Högskola.

05 maj 2014

Lärarförbundets förbundsstyrelse har gett kansliet i uppdrag att utreda förutsättningarna för en riksavdelning för lärarna inom högskolan. Idén kommer från skolformsnämnden.

– Vi tror att en riksavdelning vore ett steg i rätt riktning. Det skulle skapa en tydlighet i Lärarförbundet för högskolans lärare, säger Thorbjörn Johansson.

I dag är det lokalavdelningen som förhandlar för högskolans lärare. Det fungerar bra på många håll, något mindre bra på andra ställen. Eftersom lejonparten av Lärarförbundets medlemmar arbetar inom kommunerna hamnar mycket fokus där. Förbundet har knappt 2.000 medlemmar på högskolorna.

– Det är klart att det är svårt att ta vara på intressena för en grupp som är i så kraftig minoritet. Det kan också vara svårt för högskolans lärare att göra sin röst hörd i lokalavdelningen, säger Thorbjörn Johansson.

En riksavdelning skulle skapa ett större fackligt engagemang ute på högskolorna, menar han. Han efterlyser också en högskolesatsning från förbundet.

– Lärarförbundet behöver höras mer på högskolorna. Devisen att vi är förbundet för alla lärare — från förskolan till högskolan — är viktig. Men den är inte självklar för alla, säger han och pekar på konkurrensen från konkurrerande förbund som Sulf (Sveriges universitetslärarförbund) och Lärarnas Riksförbund.

Det finns ingen tidplan för när en riksavdelning skulle kunna bildas, en rimlig gissning är någon gång under 2015. Men först ska förbundsstyrelsen ta ställning till frågan.

Fyra riksavdelningar

  • Lärarförbundet har en lokalavdelning i varje kommun, samt fyra riksavdelningar för medlemmar som är privat och statligt anställda.
  • Avdelningarna förhandlar med arbetsgivaren och sluter lokala fackliga avtal.
  • Riksavdelningarna finns på Specialpedagagogiska myndigheten, Statens institutionsstyrelse, utbildningsföretaget Lernia och friskolekoncernen Academedia.
     

ur Lärarförbundets Magasin