Läs senare

Högskolebehörigheten tillbaka på gymnasiets yrkesprogram

YrkesprogramRegeringen föreslår att gymnasieskolans yrkesprogram åter igen ska ge grundläggande behörighet till högre utbildning – om eleven inte aktivt väljer bort det. Ett estetiskt ämne föreslås ingå i alla nationella program.

07 sep 2017
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Regeringen vill att elever på gymnasieskolans yrkesprogram ska få högskolebehörighet – utan att tiden för yrkesämnena bantas. Säger riksdagen ja får yrkeseleverna fler skoltimmar från och med hösten 2019.

– Vi vill helt enkelt stärka yrkesprogrammen, som är basen för industrins och välfärdens kompetensförsörjning, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Regeringens förslag

Regeringen föreslår att: 

 • undervisningstiden på yrkesprogrammen utökas från 2 500 till 2 700 eller 2 800 poäng. Ökningen motsvarar cirka två timmar per vecka.
 • yrkeselever som inte vill läsa de behörighetsgivande kurserna kan välja bort dem. Kraven för en examen från ett yrkesprogram höjs inte.
 • estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan. Ämnet ska omfatta 50 gymnasiepoäng. Gymnasiearbetet minskas från 100 till 50 poäng.
  Källa: Regeringens promemoria U2017/03537/GV

Regeringens förslag om utökad undervisningstid går nu ut på remiss och ska läggas fram för riksdagen till våren. Bakgrunden är att intresset för yrkesprogrammen minskat under ett antal år. För tio år sedan läste cirka 35 procent av gymnasieskolans nybörjarelever ett yrkesprogram, förra läsåret var andelen 23 procent.

– Den borgerliga regeringen tog bort högskolebehörigheten och det har lett till att många sett yrkesprogrammen som en återvändsgränd, säger Anna Ekström.

Konkret innebär förslaget att eleverna garanterat kan få undervisning i svenska och engelska så att de når grundläggande högskolebehörighet. Möjligheten att läsa in behörigheten har funnits tidigare, men då genom att ansöka om utökad studiekurs eller avstå från delar av yrkesundervisningen. Utökningen som regeringen föreslår motsvarar cirka två timmar i veckan.

Det nya upplägget är tänkt att gälla från och med hösten 2019.

– Jag vill inte hasta fram förslag som går igenom så snabbt att lärare, elever, rektorer och föräldrar inte hänger med i svängarna. För studie- och yrkesvägledningen blir det en stor uppgift att säkerställa att ungdomar vet om att yrkesprogrammen inte är återvändsgränder. Det handlar också om att rektorer kan säkerställa bra upplagda scheman.

I vilken grad skolorna kan hitta behöriga lärare återstår att se.

– Jag vill betona att elever redan i dag har rätt att läsa högskoleförberedande kurser. Det som händer nu är väl att de kurserna blir mer välfyllda, säger Anna Ekström.

Gymnasieskolans yrkesprogram

Gymnasieskolan har tolv yrkesprogram. Dessa är:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg-och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Naturbruksprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
  Källa: Skolverket

Regeringen vill också att ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan. För att skapa utrymme för det bantas omfattningen på gymnasiearbetet, enligt den promemoria som nu går ut på remiss.

– Skolan ska förbereda för ett yrkesliv och för vidare studier, men också för ett liv som aktiv samhällsmedborgare. I skolan ska det finnas ett mått av bildning, säger Anna Ekström.

Hon förutser att riksdagen kommer att säga ja till förslagen.

– Jag kan inte tänka mig annat. Är det något man på den borgerliga sidan ångrar av från regeringsåren så är det övergången då man nästan marknadsförde yrkesprogrammen som program för skoltrötta, säger Ekström.

Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen välkomnar en förändring.

– Den stora vinsten är att ungdomarna får högskolebehörighet utan att det tar tid från yrkesämnena. Det blir både och, och det finns det utrymme för med tanke på att yrkesprogrammen i dag har i snitt 3,5 timme undervisningstid per dag. I de teknikcollege som vi är med och samarbetar om har eleverna redan förlängda skoldagar, och nu kommer alla elever att omfattas, säger avdelningschef Amelie von Zweigbergk.

ur Lärarförbundets Magasin