Läs senare

HD prövar fallet om lärare som lyfte elev

ANMÄLNINGARHögsta domstolen tar upp det uppmärksammade fallet där en elevs rättigheter vägs mot en lärares rätt att ingripa.

23 okt 2019

Det var för drygt två år sedan som en högstadieelev i Lidköping vägrade att flytta sig ur en soffa som blockerade vägen i skolans rasthall. Trots flera tillsägelser satt eleven kvar, varpå en lärare till slut lyfte bort honom.

Eleven har bland annat diagnosen adhd och skulle enligt en handlingsplan bemötas lågaffektivt, vilket betyder att man ska undvika konfrontation. Högstadieeleven har efteråt uppgett att lärarens grepp gjorde ont och att han blev rädd.

Barn- och elevombudet yrkar på att Lidköpings kommun ska betala 10 000 kronor i skadestånd till eleven.

Men både tingsrätt och hovrätt har dömt till lärarens fördel med motiveringen att ingripandet var befogat.

Utgången i Högsta domstolen väntas bli vägledande för framtida frågor om elever och lärarens rättigheter i skolmiljö.

– Anledningen till att Barn- och elevombudet har överklagat Hovrättens dom till Högsta Domstolen är att rättsläget är oklart vad gäller framförallt vad en lärare får göra inom ramen för tillsynsplikten för att upprätthålla ordning och reda i skolan. Att Högsta Domstolen nu har beviljat prövningstillstånd i målet ser Barn- och elevombudet som positivt, då Högsta Domstolens prövning förhoppningsvis kommer att medföra ökad tydlighet i hur skollagens ska tolkas i detta avseende, säger Renée Malmén, jurist på Barn- och elevombudet i en kommentar till Lärarnas tidning.

»LÄS ALLA ARTIKLAR OM KAOSET KRING BEO HÄR!

 


FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM!

ur Lärarförbundets Magasin