Läs senare

Höj statusen genom att ta efter läkarna

DebattVill vi få fler kompetenta personer att bli lärare? Lätt, det är bara studera andra yrken som är attraktiva och härma deras möjlighet till lön, karriär och yrkesstolthet. Gör som läkarna, föreslår läraren Malin Strand.

06 sep 2017

Om debattören

Malin Strand

legitimerad lärare

Rambodalsskolan

Norrköping

Nuvarande och föregående regering har försökt göra läraryrket mer attraktivt men detta har nästan enbart lett till motsatsen.

För det första infördes lärarlegitimationen i all hast. Reformen blev ett fiasko där undantag efter undantag urholkade den ursprungliga idén. Dessutom är det många som, liksom jag, är behöriga i ämnen de aldrig har haft eller vill undervisa i samt saknar ett fåtal poäng i ämnen de hellre blivit behöriga i. Detta tillsammans med att lärare som gått samma utbildning fått helt skilda behörigheter i sina legitimationer har skadat yrkets status.

Det andra som har motverkat attraktiviteten är förstelärartjänsterna och lärarlönelyftet. Tanken var att de skulle ge oss chans till högre lön och karriärmöjligheter. Istället har de lett till missnöje och orättvisa bland kollegor. Det kan nu skilja åtskilliga tusenlappar mellan två lärare som har i princip samma uppdrag, utbildning och erfarenhet.

Många har lämnat, eller överväger att lämna, läraryrket på grund av dessa orättvisor då de inte känner att de får uppskattning för det arbete de utför.

Så här går det inte till i något annat yrke. Ett som är attraktivt är läkaryrket. Där finns en möjlighet att göra karriär, tjäna pengar och framförallt krav och förväntningar på adekvat utbildning.

Bild: Colourbox

Därför är mitt förslag en ny lärarutbildning med inbyggda karriärmöjligheter liknande det system som finns för läkarna. Först går alla två basår. Det första året innehåller utbildning i ledarskap, grupprocesser, konflikthantering m.m. Förutom teoretiska kunskaper ska då studenterna få testa på olika situationer som kan uppstå i en lärares vardag genom rollspel. Under det andra året får lärarstudenterna inblick i hur inlärning sker i skolans alla stadier med tillhörande arbetsplatsbesök.

Efter dessa år kan man påbörja en tjänst som AT-lärare som är tidsbestämd till ett och ett halvt till två år. AT-läraren får bedriva lektioner på egen hand men behöver stöttning i ämnesinnehåll, planering och bedömning av en handledare. En del av tiden kan vara schemalagd undervisning, en annan jour där AT-läraren vid behov kan hoppa in och vikariera för sjuka lärare alternativt stötta andra lärare när de behöver reda upp bråk, genomföra muntliga nationella prov eller likande. Det skulle finnas sådana tjänster att söka på alla skolor.

Lärarna skulle känna sig mer värdefulla då inte vem som helst från gatan kan gå in och riva av några lektioner.

När man genomfört sin AT-lärartjänstgöring på ett godkänt sätt så blir man legitimerad lärare på de stadier som tjänstgöring gjorts och får bedriva undervisning och bedöma elever på egen hand.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Om man sedan vill kan man påbörja en ST-lärarutbildning på två till tre år där man specialiserar sig. Områdena skulle kunna vara ämneslärare, klasslärare, lärare för barn med inlärningssvårigheter, lärare för nyanlända barn och handledare för kandidater. När man är klar med sin specialisttjänstgöring får man titeln specialistlärare och har största delen av sin undervisning inom det aktuella området men även tid avsatt för att utveckla området på skolan samt vara ett bollplank för kolleger.

Skulle lärarutbildningen utformas på detta sätt så skulle det naturligt ge oss karriärmöjligheter, en tydlig legitimation och en lönespridning som borde bidra till att lärare har chans att nå högre på lönestegen. Dessutom skulle det finnas tillgång till lärarvikarier som vet hur de ska leda en grupp och lösa konflikter.

Alla dessa faktorer skulle höja läraryrkets status. Lärarna skulle känna sig mer värdefulla då inte vem som helst från gatan kan gå in och riva av några lektioner.

ur Lärarförbundets Magasin