Läs senare

Höjda krav på antagning riskerar leda till tomma studieplatser

LÄRARBRISTENPolitikerna bakom januariavtalet vill höja antagningskraven till lärarutbildningarna. En ny analys visar att det kan leda till att universitet och högskolor står utan behöriga sökande.

av Emma Olsson
04 jun 2019
04 jun 2019

I och med januariavtalet råder politisk enighet kring att kraven på antagning till lärarutbildningen måste höjas. Universitets- och högskolerådet (UHR) har tittat på hur en skärpning av betygskraven skulle kunna gå till.

Deras analys visar att det finns en risk för att höjda krav skulle innebära att både förskollärarlinjen och grundlärarlinjen skulle stå utan behöriga sökande.

Susanne Wadsborn-Taube

– Det blir en minskning på kort sikt. Våra analyser visar att det blir färre studenter med utländsk bakgrund och färre från studieovana hem, och det är inget vi står bakom.  Men det är klart att de sökande kan komma att anpassa sig till de högre kraven över tid, säger Susanne Wadsborn-Taube, avdelningschef på UHR.

Analysen visar samtidigt att studenterna skulle ta fler poäng varje år och att antalet avhopp skulle minska. Men också att andelen kvinnliga studenter och studenter med högutbildade föräldrar ökar.

Utredningen har utförts på förra regeringens uppdrag i samarbete med Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och Skolverket.

Bakgrunden är bland annat lärarbristen. Lärarutbildningen lockar inte tillräckligt många och avhoppen är stora. År 2017 lämnade en tredjedel av alla grundlärarstudenter utbildningen inom ett år, enligt UKÄ.

Samtidigt får lärarutbildningarna kritik. En färsk granskning från UKÄ visar att cirka hälften av utbildningarna håller hög kvalitet, resten får sin kvalitet ifrågasatt.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, står bakom politikernas krav på högre antagningsvillkor, även om det minskar antalet behöriga och antagna.

–  Rätt krav på antagningen kan också medföra att fler studenter slutför studierna och blir

Maria Guthke

behöriga lärare. Vi kommer nu att titta på UHR:s rapport och använda den som en del av vårt underlag, så att vi på ett genomtänkt sätt kan höja antagningskraven och samtidigt möta lärarbristen på bästa sätt, säger hon.

Maria Guthke, ordförande för Lärarförbundet student, är inte förvånad.

– Vi vet att höjda antagningskrav varken skulle locka fler studerande eller höja statusen och kvaliteten på lärarutbildningarna. Nu är det dags för politiken att lyssna. Det är inte lärarstudenterna som är bristfälliga, kvaliteten påverkas av bristande resurser, säger hon.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin