Läs senare

Hon blir ny studentbas

LärarutbildningMaria Guthke, som studerar till F-3-lärare på Stockholms universitet, är ny ordförande för Lärarförbundet Student. Det beslutades på Lärarstudentmötet i helgen.

av Niklas Arevik
10 dec 2018
10 dec 2018

Hur känns det?

– Det är stort och hedrande. Jag ser fram emot ett spännande nästa år.

Maria Guthke, ordförande för Lärarförbundet Student. Foto: Niklas Arevik.

För första gången blir studentordföranden heltidsarvoderad, hur gör du med studierna?

– Jag har redan haft studieuppehåll under hösten och kommer att ha det även nästa år.

Du la en motion som bifölls, om att ni ska verka för mentorer för lärarstudenter. Varför är det viktigt?

– Jag tror att den främsta anledningen till avhoppen från lärarutbildningarna är att det inte finns en tydlig sammanhållning. Kurser ges på olika institutioner och det finns ingen som har överblick över studenternas progression. En mentor kan göra att man får syn på sin egen utveckling.

Det kommer att ske förändringar i organisationen nästa år, vilka?

– Vi går från att ha representativ kommitté på 28 studenter till att ha en styrelse med nio ledamöter. Därför kommer studentombuden bli extra viktiga. Anledningen är att vi inte lyckats fylla platserna i kommittén. Styrelsen kommer att träffas ungefär fyra gånger per termin.

Vilka är fördelarna med särskilda studentombud?

– De kommer närmare lärarstudenterna, har en tydligare koppling till lärosätena och kan få större legitimitet.

Vilka frågor kommer du att driva under 2019?

– Vår viktigaste fokusfråga är lärarbristen. Personligen vill jag dessutom stärka det nordiska samarbetet med andra lärarstudentorganisationer och öka vår närvaro på lärosätena.

Vad är du mest nöjd med under året som gått?

– Vårt interna arbete inom förbundet. Vi har fått gehör för våra frågor, vilket har speglats i hela förbundets arbete.

Du representerade studenterna på Lärarförbundets kongress. Vilken var den viktigaste frågan för dig där?

– Professionsfrågan. Vi var väldigt klart för, eftersom det är en tydlig signal om att vi lägger värde på utbildning. Vem som helst ska inte få kalla sig lärare.

Vad vill du göra åt att svenska lärarstudenter har minst undervisning i Europa?

– Jag vill samarbeta med Sveriges förenade studentkårer som driver kravet på 15 timmar för alla. Vi måste se till att anslagen ökar och att lärosätena prioriterar lärarutbildningarna.

Vad krävs för att fler ska vilja bli lärare?

– Det hänger ihop med synen på läraryrket i stort. Vi måste sluta prata om att lärarstudenter är dumma i huvudet och inte kan någonting.

Lärarförbundet Student har 33 000 medlemmar och är Nordens största lärarstudentorganisation. Till vice ordförande valdes Julia Norman, Göteborgs Universitet.

Maria Guthke om…

Lämplighetstest för blivande lärare?

– Nej. Du föds inte till lärare, du utbildar dig till det.

Särskilda övningsskolor för lärarstudenter?

– Ja. Det gynnar både skolor och lärarutbildning att ha tätare kontakt. Och kvaliteten höjs när alla VFU-handledare är utbildade.

Kombinerad lärarutbildning och anställning?

– Ja, superbra! De flesta lärarstudenter jobbar ändå. Bättre att det blir tydligare och mer avgränsat.

Lägstagräns på högskoleprovet för att komma in?

– Nej. Det ger inte de resultat vi vill ha. Viktigare att fokusera på stödinsatser under utbildningen.

Återinföra metodik på lärarutbildningen?

– Nej. Jag förstår varför många efterfrågar det, men jag tror att själva metodikdelen kan kopplas till VFU.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin