Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Hon har språket i fokus

Modersmålsläraren Anna Anu Viik vann pris av Lärarförbundet för sin skicklighet och för sitt nyskapande sätt att arbeta med ny teknik och sociala medier.

20 aug 2012
Hon har språket i fokus
Prisbelönta läraren Anna Anu Viik efter­lyser mer kompetens i modersmåls­undervisningen. Foto: Stig Hammarstedt

Anna Anu Viik anländer på cykel, direkt från en intervju med Sverigefinnarnas tidning. Sommarsolen steker över Visby och skuggan inne på biblioteket är välkommen. Efter att ha vunnit Lärarförbundets lärarpris och blivit kallad »Sveriges bästa lärare« har hon blivit lite av en celebritet bland finskspråkiga bosatta i Sverige.

— Jag rodnade när jag hörde motiveringen läsas upp. Det är fantastiskt att höra andra berömma ens arbete på det där viset.

Förutom att vara en skicklig lärare så fick hon priset för sitt innovativa arbete med ny teknik och sociala medier. Bland annat bjuder hon in föräldrarna att aktivt ta del av vad deras barn gör i skolan genom grupper på Facebook.

— Jag filmar med mobilen och lägger upp länkar som jag tror att de kan vara intresserade av. Det leder också till att föräldrarna får bättre kontakt med varandra.

Anna Anu Viik anser att lärare inte kan välja bort den nya tekniken, eftersom de enligt läroplanen har en skyldighet att använda sig av den. Och hon är kritisk till att utbildningsministern inte verkar ha insett det.

— Man kan inte avfärda något bara för att man inte förstår det. Den nya tekniken är inget mål i sig — bara ett verktyg — och kan aldrig ersätta en skicklig lärare. Den både underlättar och ställer krav.

Under Almedalsveckan var Anna Anu Viik aktiv i flera av Lärarförbundets kampanjer. Frågan om lärarnas villkor är viktigare än den någonsin varit tidigare, menar hon.

— När jag kom till Sverige från Finland för 24 år sedan var svenska lärare jämbördiga med sina finska kolleger när det gäller professionell frihet, lön och status.

Sedan dess anser hon att svenska lärare har tappat »allt« samtidigt som de finska bevarat sina villkor.

— Finska lärare ses som professionella, arbetsgivarna litar på dem. Men här ska vi ständigt kontrolleras: Att vi kommer i tid, hur vi dokumenterar, hur vi lägger upp undervisningen. Vi är professionella lärare men behandlas inte så.

Hon menar att nedförsbacken för Sveriges lärare startade med Göran Persson och kommunaliseringen. Den har lett till flera kontrollnivåer än någonsin, anser hon.

— Staten och kommunerna måste våga lita på att lärarna kan sitt jobb. Ibland känner jag att jag arbetar mer för Skolverket än för eleverna.

Debatten om modersmålsundervisningen blossar upp med jämna mellanrum. Vissa hävdar att större fokus i stället bör läggas på svenskundervisningen. Det avfärdar Anna Anu Viik.

— Tvåspråkiga elever har bättre resultat än andra. Men sedan tycker jag att man för att motivera modersmålet har fokuserat för mycket på identitet och kultur och för lite på kompetens och kunskap, vilket också betonas i den nya läroplanen.

Hon anser att de två aspekterna inte utesluter varandra.

— Modersmål handlar inte bara om att eleven ska kunna tala med sin mormor. Själva kompetensen i sig är lika viktig. 

Prisbelönta läraren Anna Anu Viik efterlyser mer kompetens i modersmålsundervisningen.

Personligt Anna Anu Viik

Gör Modersmålslärare i finska, tidigare klasslärare i 15 år.

Bor Visby.

Familj Två söner, 13 och 15 år.

Ålder 50.

Bakgrund Född i finska Lappland. Familjen flyttade senare till södra Finland. »Jag har en fot i vildmarken och en i förorten.«

Intressen Dansar afrikansk dans. Strövar i naturen.

Pedagogiskt tips »Finns aldrig en lösning, men att lyssna aktivt på eleverna är mycket viktigt.«

ur Lärarförbundets Magasin