Läs senare

Hon kan bli Lärarförbundets nya ordförande

Grundskolläraren Johanna Jaara Åstrand, 40 år och från Örnsköldsvik, blir Lärarförbundets nya ordförande. I alla fall om valberedningen får bestämma.

25 sep 2014

Lärarförbundets valberedning presenterade på torsdagen sitt förslag till ny förbundsordförande efter Eva-Lis Sirén, som avgår vid kongressen 11-14 november.

ؘ– Johanna Jaara Åstrand är karismatisk, entusiasmerande och väldigt välförankrad i förbundets politik. Hon är ung, samtidigt som hon har suttit i förbundsstyrelsen i tio år, kommenterar valberedningens ordförande B-O Bengtsson.

Gymnasieläraren Maria Rönn från Trelleborg, som valdes in i förbundsstyrelsen förra kongressen, föreslås som ny förste vice ordförande efter avgående  Ann-Charlotte Eriksson. Förskolläraren Inger Maurin från Växjö föreslås bli kvar som 2:e vice ordförande.

Men ordförandevalet är inte avgjort ännu. Detta var valberedningens preliminära förslag. Det går nu ut på remiss till avdelningarna. Den 10 oktober presenterar valberedningen ett eventuellt nytt förslag.

Nomineringsprocessen inför kongressen har komplicerats. Dels meddelade nuvarande ordföranden Eva-Lis Sirén oväntat sin avgång när valberedningen skulle presentera sitt förslag till ny förbundsstyrelse häromveckan. Dels meddelade Johan Törnroth, ordförande i lokalavdelningen i Stockholm så sent som i tisdags att han av personliga skäl inte kandiderar till ordförandeposten. Då hade redan 35 avdelningar hunnit nominera honom som ny förbundsordförande.

– Eftersom nomineringsbilden inte var helt klar är det möjligt att det kan bli förändringar i förslaget. Det ska bli väldigt spännande att se avdelningarnas remissvar på vårt förslag, säger B-O Bengtsson.

Johanna Jaara Åstrand fick 42 nomineringar som ordförande och Maria Rönn 25 nomineringar. Tre andra ledamöter i förbundsstyrelsen – Robert Fahlgren, Sandra Wahlström och Marina Hägg – har också nominerats till ordförandeposten.

– Vårt förslag är noga övervägt och vi tror på det. Men vi vet att det finns andra som känner sig kallade. Om svaren från avdelningarna pekar i en tydlig riktning är vi beredda att lyssna på det, säger valberedningens ordförande.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin