Läs senare

Hör av dig om din stress så vi kan berätta

22 feb 2018

Enikö Koch

Reporter

Lärarnas tidning

eniko.koch@lararnastidning.se

Det finns många orsaker till ökad stress på skolor och förskolor. Lärarnas tidning ska under ­våren granska närmare vilka de är – för ­flera lärar­grupper runt om i landet. Jobbar du i en skola där många blir utmattade? Eller i en förskola som vänt trenden och satsat på arbetsmiljöarbete? Alla tips, berättelser och förslag på granskning är välkomna!

Vi ska också försöka få fram sjuktal för lärargrupper i varje kommun, för att se var det har satsats mest på personalens hälsa och var det finns störst bekymmer. Det är dock lättare sagt än gjort, eftersom statistiken hos SCB har ändrats. I grafiken ovan ser ni därför kurvor för hela förskolan, grundskolan och gymnasieskolan – all personal, inte bara lärare. Försäkringskassan kommer dock med en fördjupad analys i april som även rör lärare. Det kommer vi att rapportera om. Men som sagt: det är era berättelser som är i fokus. Hör av er!

ur Lärarförbundets Magasin