Läs senare

Hörselbesvär störst bland förskolepersonal

StressPersonal inom förskolan löper mycket större risk att drabbas av hörselbesvär som till exempel ljudtrötthet eller ljudöverkänslighet jämfört med personal inom andra kvinnodominerade yrken. Det visar ny doktorsavhandling vid Göteborgs universitet, rapporterar SR Ekot.

25 jun 2018

Sju av tio förskolelärare svarar i en enkät att de blir lätt stressade av ljud och omkring hälften att de är överkänsliga mot ljud, dubbelt så många som i andra yrken.

10 000 kvinnor har svarat på enkäten i audionomen Sofie Fredrikssons studie. Resultatet när det gäller förskolan är alarmerande, säger hon och hoppas att forskningen ska leda till förbättringar.

ur Lärarförbundets Magasin