Läs senare

Hot om anmälan gör lärare passiva

Nära fyra av tio lärare har blivit hotade med att bli anmälda av föräldrar eller elever, enligt en ny undersökning. En konsekvens av det är att många drar sig för att ingripa i ordningssituationer i skolan.

24 apr 2015

En av fyra lärare undviker att lägga sig i laddade situationer på skolan av rädsla för att bli anmälda. Fyra av tio har blivit hotade med anmälan av föräldrar eller elever. Det visar en undersökning som tidningen Skolvärlden har gjort bland medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

– Det är en allvarlig signal att lärare känner en otrygghet i sin yrkesvardag, en signal som framför allt arbetsgivarna borde ta på allvar. De borde tydliggöra vad som gäller och säkerställa rutinerna för tillbudsanmälan och annat så att lärarna får en trygg arbetsmiljö. Många lärare vet inte hur de ska rapportera när något händer, säger Maria Rönn, 1:e vice ordförande i Lärarförbundet.

Men det handlar även om andra åtgärder, enligt Maria Rönn.
– Arbetsgivaren måste se till att det finns tillräckligt med resurser så att läraren inte känner sig utlämnad i en svår situation och att ge möjlighet till kolleger att diskutera hur man hanterar sådant här.

Gränsen mellan vad en lärare får göra eller inte göra mot en elev är inte glasklar. Samtidigt som lärare har tillsynsplikt gentemot elever, står elever i beroendeställning gentemot sina lärare.

Tillsynsansvaret tillåter i vissa fall lärare att gå över gränsen och utöva våld som för andra yrkesgrupper skulle vara förbjudet. Elevernas beroendeställning å andra sidan gör att lärares våld kan betraktas som extra allvarligt.

En lärare kan anmälas till Skolinspektionen av elev, förälder eller rektor. Skolinspektionen kan i sin tur anmäla till Lärarnas ansvarsnämnd.

Antalet anmälningar till Skolinspektionen har ökat kraftigt under senare år (se ruta), vilket verkar avspeglas i undersökningen: nära hälften av lärarna uppger att oron att bli anmäld har ökat de senaste två åren.

Skolorna, å sin sida, har blivit mer benägna att agera snabbt när en elev eller förälder hotar med anmälan, enligt Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

– Min erfarenhet som lärare och ombudsman är att det blivit vanligare att skolledningar blivit mer snar med att stänga av lärare efter klagomål. Jag tror att man gör så av rädsla för att skolan ska få dåligt rykte. Men många gånger visar det sig senare, när saken utretts, att läraren gjort rätt, säger Bo Jansson till TT.

Anmälningar av lärare till Skolinspektionen

  • 2012: 20
  • 2013: 145
  • 2014: 202
  • 2015: 74 (till och med 9 april)

Anmälningar av lärare till Lärarnas ansvarsnämnd

  • 2012: 1
  • 2013: 2
  • 2014: 4
  • 2015: 3 (till och med 22 april)
    Källa: Skolinspektionen/TT

 

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin