Läs senare

HTU:Fler nya doktorer än någonsin

Under 2002 har fler forskarstuderande vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla än någonsin doktorerat. Vid årets slut kommer totalt nio personer att ha avlagt doktorsexamen.

19 Dec 2002

Det kan jämföras med de sammanlagt 19 personer som doktorerade under HTU:s första elva verksamhetsår. Den 20 december får HTU t.o.m. tre nya doktorer på en och samma dag!

– Den kraftiga ökningen av nydisputerade är ett centralt led i vår strävan att öka antalet forskarutbildade lärare. Vår verksamhet måste ha en tydlig forskningsanknytning, inte minst för att vi ska kunna säkra kvaliteten i våra grundutbildningar, säger forskningschef Per Fagrell.

Andelen lärare med forskarutbildning vid HTU var under 2001 21%. Målet att redan under innevarande år komma upp till 25% tror Per Fagrell kommer att uppnås med råge. Förutom att underlätta för den egna personalen att doktorera, sker en ökad rekrytering av redan färdiga doktorer till högskolan.

De HTU:are som doktorerat under året representerar ämnena vårdpedagogik, pedagogik, socialt arbete, psykologi, sociologi, statskunskap, informatik och maskinteknik. Den gemensamma nämnaren är kopplingen till HTU:s profilområden: arbetsintegrerat lärande, hälsa och handikapp, medieproduktion samt uthålliga verkstadsindustriprocesser.

ur Lärarförbundets Magasin