Läs senare

Hur använder du e-post och webb? 

29 Mar 2007

MIKAEL RUNDH, idrottslärare 6-9, Mariebergsskolan, Karlstad: 
   – Ibland använder jag e-post i stället för telefon till föräldrar. Det kan vara om eleven inte varit på lektionen eller kommer för sent, eller om att det är dags för utvecklingssamtal. 
   – Är det något mer allvarligt så ringer jag. Jag känner inte till om vi har någon policy för vad man kan skriva i mejlen, man får använda sig av sunt förnuft. Ett system med inloggning på webben är på gång, jag tror det kommer till hösten. 

CECILIA GRIMSTEDT, hemkunskapslärare, Stöpenskolan, Skövde: 
   – Jag använder mejlen bara för snabba kontakter om det hänt någonting. Om det är känslig information skriver jag inte till föräldrarna vad det gäller utan bara att de ska kontakta mig. 
   – Jag känner inte till om vi har någon policy på skolan. 

JENS WICKENBERG, ma/NO-lärare, Lugnviksskolan, Östersund: 
   – Vår policy är att inte använda e-post för känsliga saker om eleverna och att inte skriva ut deras namn. Däremot kan jag skriva omdömen om eleverna till föräldrarna, ofta bygger det på att föräldrarna själva ber om det. 
   – Men visst kan det vara ett bekymmer, till exempel att spara uppgifter på sin dator, någon  annan kan ha möjlighet att läsa det. 
   – Webben har vi som en öppen informationssida. Bilder på eleverna måste vara godkända. 

ÅSA LÖV, förskollärare, Domnarvets skola, Borlänge: 
   – Vi använder inte e-post för veckobrev, utan vi skickar hem dem med barnen. Tidigare har vi skickat e-post, men vi har inte fått någon förfrågan om det från föräldrarna i år. 
   – Det är likadant med hemsidan, den har vi inte använt i år för information. Tidigare har vi gjort det men inte om enskilda elever. 
   – Jag skriver in utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner i datorn efter att ha loggat in med användarnamn och lösenord, men jag skriver ut och skickar hem dem med vanlig post. 

ur Lärarförbundets Magasin