Läs senare

Hur blir tekniker behörig lärare?

Fråga facketHär kan du ställa frågor om jobbet som lärare. Det kan handla om lön, arbetstider, arbetsmiljö, pensioner, föräldraförsäkring. Eller något helt annat.
Mejla din fråga till jobbfragan@lararnastidning.se. Du kan förstås vara anonym om du vill.

av Torbjörn Tenfält
16 Dec 2016
16 Dec 2016

Fråga: Jag jobbar som obehörig lärare i programmering och datorteknik på gymnasiet. Genom att jag har en kandidatexamen i datateknik uppfyller jag Skolverkets krav på ämneskompetens, men jag har ingen pedagogisk utbildning. I datorämnen har jag sammanlagt 97,5 högskolepoäng.
Hur ska jag bli behörig lärare?
Programmerare

Svar: Bästa alternativet är Vidareutbildning av lärare (Val). Där kan lärare och förskollärare som arbetar utan examen läsa upp sina högskolepoäng för att nå behörighet.

– För att antas till Val måste man arbeta minst 50 procent som lärare i det ämne man ska ha i sin examen. Man får sakna max 120 högskolepoäng, säger ­Christian Strandell, studie- och karriär­vägledare vid Malmö högskola.

För att få en validerad arbetslivserfarenhet krävs att man har jobbat två år som lärare, men så lång tid i yrket behövs inte för att få börja utbildningen. Lärosätet gör en individuell studieplan. Att ämnet programmering inte är ett uttalat eget ämne och saknar normala utbildningsvägar spelar i det här fallet ingen roll.

Val ges vid lärarutbildningarna i Göteborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Malmö, Stockholm och Umeå, samt vid Högskolan Dalarna.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kräver i regel motsvarande kandidatexamen för att bli antagen. Där är det också svårare att tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet.

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin