Läs senare

Hur får jag sfi-behörighet?

Fråga facketHär kan du ställa frågor om jobbet som lärare. Det kan handla om lön, arbetstider, arbetsmiljö, pensioner, föräldraförsäkring. Eller något helt annat.
Mejla din fråga till jobbfragan@lararnastidning.se. Du kan förstås vara anonym om du vill.

av Stefan Helte
16 dec 2016
16 dec 2016

Jag är utbildad grundskollärare i SO i årskurs 4—9 och har lärarlegitimation. Jag har varit SO-lärare sedan 1994 men de senaste två åren har jag jobbat som sfi-lärare och trivs med det. Hur gör jag nu för att få sfi-­behörighet?
Patrik Larsson

Svar: Utbildning i svenska för invandrare (det som förut kallades sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i det svenska språket.

För att bli behörig att undervisa i svenska för invandrare behöver du komplettera din lärarlegitimation med ämnet svenska som andraspråk. Du ska välja att söka en kurs i svenska som andraspråk som vänder sig till dig som undervisar i svenska för invandrare (sfi), uppger Eva van Asperen, expert inom Lärarlyftet på Skolverket.

Du kan söka till en sådan kurs via Lärarlyftet. Kursen är på 30 poäng och ger dig behörighet att undervisa i svenska för invandrare.

Fram till den 15 oktober kan du anmäla dig till vårens kurser i Lärarlyftet. För att delta behöver du ett godkännande av din arbetsgivare.

Din arbetsgivare får ett bidrag för att underlätta dina studier. Pengarna kan till exempel användas för ersättning till resor eller betald studieledighet. Men det är arbetsgivaren som bestämmer hur pengarna ska användas.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin