Läs senare

Hur har händelserna i Trollhättan påverkat din skola?

Tre rektorer berättar om tankar och reaktioner apropå attentatet på skolan Kronan i Trollhättan.

27 okt 2015

Erik Nordin, rektor på Domnarvets skola (F–9) i Borlänge

– Det som hände i Trollhättan kunde hänt på vilken skola som helst i Sverige. Vi har fem byggnader och 18 entréer och så ser de flesta skolor ut. Med den öppna miljön blir det oerhört svårt att kontrollera vem som kommer in. Och vi vill ju ha öppenhet. 

– Vi har valt att inte aktivt ta upp dådet med eleverna utan har informerat alla medarbetare om att de ska ha en beredskap när elever visar oro och vill ha svar på frågor.

– Vi har lagt ut vår krishandbok så att den är tillgänglig för alla och hänvisar också till våra proffspratare i elevhälsan. Skolchefen har mejlat alla rektorer om att det finns mer stöd på central nivå om det behövs.

– Jag tror att det är viktigt att vi nu ger oss tid till eftertanke och låter detta sjunka in – och inte letar efter en quick fix.

Lise-Lotte Englund, rektor på Rosenholmsskolan (F–9) i Nässjö

– För två år sedan låste jag in eleverna på skolan när några yngre män med gevär rörde sig i området. Det var en massa poliser utanför och den händelsen aktualiseras nu för dem som var med då. Både lärare och elever är givetvis tagna.

– Tillbudet ledde till att vi började jobba mer aktivt med säkerhets- och krishanteringsfrågorna redan för två år sedan och nu är vi bättre på att snabbt nå ut. Jag har skickat brev till alla föräldrar om att eleverna har möjlighet till samtal och om vår krisgrupp som nyligen varit på utbildning. Det är en balansgång hur aktiv man ska vara för vi vill ju förmedla att vi kan leva i tillit till andra människor. 

– Det har kommit en del samtal från oroliga föräldrar, bland annat i en klass som arrangerat en spökrunda för att samla in pengar till sin klassresa. De bestämde sig till slut för en lite mer stillsam tillställning där eleverna inte skulle bära mask. 

Lisa Bergendahl, rektor på Navestadsskolan (4–9) i Norrköping

– Vi är en likadan skola som den i Trollhättan, med många elever med utländsk bakgrund, nyanlända och ensamkommande. Det har varit en del bomber, knivdåd och skjutningar i närheten av kommunala skolor i ett näraliggande område. Därför ska rektorsgruppen träffas, prata med säkerhetsansvariga och se om vi behöver göra något på mer övergripande nivå. 

– Det är klart att vi är bestörta med tanke på det som hänt i Trollhättan, incidenterna i Norrköping och den ökande frustration vi upplever i samhället. Vi har haft möten i krisgruppen och elevhälsoteamet och informerat personalen. Eleverna når vi via lärarna och via trygghetsteamet som rör sig ute på skolan på rasterna.

– Efter höstlovet ska vi ha ytterligare en APT-träff för hela skolan och fortsätta prata om detta. För krisplaner i all ära – vårt viktigaste jobb gör vi när vi bygger relationer och möter barnen lugnt och pedagogiskt varje dag. 

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: