Läs senare

Hur jämställt är det — i praktiken?

02 mar 2012

Vi skriver 2012 och många skolor och förskolor anser nog att de har koll på jämställdhet i verksamheten. Men vad händer om man börjar kartlägga de könsmönster som finns?

Boken »Jämställdhetsarbete i förskola och skola«, av genuspedagog Eva-Karin Wedin, ger tips på arbetsmetoder som fungerar i praktiken och konkreta exempel att använda i vardagen.

Den nya upplagan är uppdaterad utifrån den nya skol-lagen och 2011 års läroplaner för skola och förskola.

 

Titel: Jämställdhetsarbete i förskola och skola
Författare: Eva-Karin Wedin
Förlag: Norstedts juridik, 2011

ur Lärarförbundets Magasin