Läs senare

Hur kan jag hjälpa eleven?

Fråga facketHär kan du ställa frågor om jobbet som lärare. Det kan handla om lön, arbetstider, arbetsmiljö, pensioner, föräldraförsäkring. Eller något helt annat.
Mejla din fråga till jobbfragan@lararnastidning.se. Du kan förstås vara anonym om du vill.

av Enikö Koch
16 Dec 2016
16 Dec 2016

Fråga: Jag har en elev som behöver särskilt stöd. Eleven sitter mestadels under bänken och kan inte kommunicera. Jag har tvingats ge upp och låter nu eleven vara ”i fred” för att räcka till för övriga i klassen. Föräldrarna vägrar inse att deras barn behöver hjälp och rektorn tar inte tag i situationen.

Jag mår jättedåligt och tycker att det faktiskt är barnmisshandel. Hur går jag vidare på egen hand?
Anonym

Svar: När du anmäler till rektor att det finns en elev som behöver särskilt stöd är det rektorns skyldighet att utreda behovet. Du måste försöka vända dig till rektorn igen, i första hand. Hen måste i sin tur gå emot föräldrarna om det behövs, svarar Lars Svensson, utredare på ­Lärarförbundet med ansvar för specialpedagogiska frågor.

– Här är det tydligt att rektorn är skyldig att agera utifrån elevens bästa och inte föräldrarnas vilja. Ett åtgärdsprogram kan, och ska, i yttersta fall upp­rättas mot föräldrars vilja. Likaså ska en utredning göras även om föräldrar motsätter sig detta, säger Lars Svensson.

Regelverket finns tydligt beskrivet i Skolverkets allmänna råd om särskilt stöd (skolverket.se) Både du som lärare och rektorn är skyldiga att agera för att ge barnet rätt stöd.

Om rektorn inte agerar kan du i yttersta fall vända dig till Skolinspektionen och göra en anmälan. Du kan också vända dig till ditt lokala skyddsombud eller fackliga ombud för att få råd och stöd.

ur Lärarförbundets Magasin