Läs senare

Hur ska föräldrarna bli delaktiga?

Ny antologi om inskolning, utvecklingssamtal och föräldra­utbildning.

20 mar 2013

Skolan och föräldrarna bör ha goda relationer för att ge elever en bra start. Men förhållandena är delvis nya. Tidigare skulle föräldrarna inte lägga sig i. I dag har de lagstadgad rätt att ha inflytande och vara delaktiga.

Men hur närmar man sig varandra på det här delvis nya fältet? Vad vill föräldrarna och vad förväntar de sig? I en ny antologi skriver 15 författare — forska­re, föräldrar, lärare, läka­re, studenter, elever och barn — om saken.

Texterna handlar bland annat om inskolning, utvecklingssamtal och föräldra­utbildning. Boken vänder sig till blivande förskollärare och lära­re, men passar även yrkesverksamma.

Titel: »Föräldrar, förskola och skola. Om mångfald, makt och möjligheter«
Redaktörer: Anne Harju och Ingegerd Tallberg Broman, Malmö högskola
Förlag: Studentlitteratur, 2013

ur Lärarförbundets Magasin