Läs senare

”Hur ska vi kunna prestera utan personal?”

NedskärningarHallå där Holger Everitt, lärare på Knutbyskolan i Rinkeby, som tillsammans med skolans personal skrivit ett protestbrev till Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm (L) om orimliga nedskärningar som drabbar verksamheten.

av Sten Feldreich
14 jan 2019
14 jan 2019

Har hon svarat?

– Nej, men Stockholms grundskolechef Happy Hilmarsdottir var här en timme i onsdags och mötte skolans personal. Mellan raderna slog hon fast att: ”Visst, besparingarna är tuffa, men det blir inte mer pengar”, säger Holger Everitt, mellanstadielärare vid Knutbyskolan, en skola med cirka 350 elever, från förskoleklass till årskurs 6.

Vad är det ni vänder er mot?

– Mot att vi ska drabbas av ytterligare neddragningar år 2019. De senaste två åren har personalen minskat från 61 till 54 anställda. Och det är ju inte så att problemen blivit färre i Rinkeby under den tiden…

Hur kommer det sig att ni drabbats så hårt?

– Bidragssystemet, baserat på socioekonomiska faktorer, har inte tillförts några nya pengar, trots att det kommit många fler nyanlända till Stockholm de senaste åren. När allt fler skolor ska dela på samma pengapåse, är vi de stora förlorarna.

– Jag begriper inte hur politikerna resonerar. Hur ska vi kunna prestera om vi inte har personal som kan göra jobbet som behövs?

Om ni trots allt skulle få mer pengar, hur skulle du vilja använda dem då?

– Till att börja med anställa fler elev- och lärarassistenter. Sedan återställa vår organisation som den var tidigare, då Knutbyskolan var en mönsterskola dit folk kom på studiebesök från hela landet för att se och lära av oss.

 

ur Lärarförbundets Magasin