Läs senare

Hur skapar du bra relationer till föräldrarna?

Information och respekt är viktiga grunder för att skapa goda relationer till föräldrarna, menar några av de läsare som har svarat på Månadens dilemma.

28 Okt 2004

Grunderna i en bra relation bygger på förtroende, förståelse och ärlighet, så även i kontakten med föräldrarna/hemmet.  
Förtroendet är ömsesidigt och bygger på att man visar: •respekt för familjens åsikter och ståndpunkter •förståelse för familjens situation och agerande •ärlighet i sin information.  
Blandar man dessa delar med ”gott lyssnarskap” och en del humor brukar relationen bli bra!  
Vi lärare är ju duktiga på att prata, men kanske sämre på att lyssna. Genom ett aktivt lyssnande får man mycket information som man annars skulle missa.  
I praktiken kan man då använda sig av en ”kontaktbok”. Boken bör innehålla: •barnens utvecklingsplan •barnens planering och utvärdering •personlig kommentar från läraren •veckobrev med allmän information om hur veckan varit, viktigt inför nästa vecka och så vidare.  
Boken följer med barnet hem på fredag och tillbaka på måndag. Då har föräldrarna helgen på sig att läsa, skriva upp viktiga ”kom ihåg” samt skriva en kommentar tillbaka. Denna information ger delaktighet, inflytande och därmed automatiskt ansvar. På detta sätt håller man kontakten och därmed relationen vid liv.  
Detta tillsammans med vetskapen om att man inte är ”längre bort än ett telefonsamtal” är ett ganska lyckat recept!
LENA-MARIE WALLSTRÖM
LÄRARE BLATTNICKSELE SKOLA

Vid första samtalet med en förälder tar jag reda på hans/hennes förväntningar inför barnets placering på fritidshemmet. Vad vill de att barnet ska få uppleva, med mera? Sedan berättar jag om min syn på arbetet.
Jag poängterar att det är viktigt att vi talar med varandra, frågar om det är något vi funderar över. Vi får absolut inte dra snabba slutsatser om varandra och döma.
Hittills har jag haft mycket god föräldrakontakt och jag har arbetat länge. Jag har cirka tio år kvar till pension.
RAGNHILD ANDERSSON
FRITIDSPEDAGOG MOTALA

Jag tror att det viktigaste är att hela tiden informera föräldrarna om vad deras barn gör, vem de leker med, hur barnen reagerar i olika situationer. Att föräldern vet att vi som personal ser deras barn. Jag har jobbat som förskollärare i över tio år och har lärt mig på vägen att det är viktigt att ha en vardaglig kontakt med föräldrarna för att kunna nå dem när det gäller svårare samtal.
För att göra det lätt för sig så behöver man inte alltid veta allt om alla barn. Men man ska skaffa sig viss information om barnet och kunna ta fram det en dag då man inte riktigt vet vad barnet har gjort.
Man ska som personal aldrig anklaga föräldrarna för att deras barn är ”jobbigt” utan berätta att vi vill hjälpa barnet att fungera bättre i gruppen och att vi behöver hjälp utifrån (till exempel psykolog) för att kunna arbeta med barnet på ett riktigt sätt.
Ta hjälp av föräldrarna och de erfarenheter de har av sina barn och hur de handskas med det i olika situationer.
Det är mycket viktigt att ibland få vräka ur sig till sina kolleger om ”jobbiga föräldrar” och få säga vad man tycker om föräldrarna, en sorts ventil. Men det är viktigt att det bara är till sina kolleger som man jobbar med, och aldrig när någon utomstående eller barnen är med!
SOOK HANSSON
FÖRSKOLLÄRARE MALMÖ

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin