Läs senare

#ickegodkänt: Lärare protesterar mot sexuella trakasserier

MetooI spåren av #metoo-uppropen protesterar tusentals kvinnor som arbetar som lärare mot sexuella trakasserier under parollen ”Icke godkänt”. Hittills har Facebook-gruppen 14000 medlemmar.

av Niklas Arevik
27 Nov 2017
27 Nov 2017

Följ uppropet här

Twitter: #ickegodkänt

Instagram: #ickegodkant2017

Kvinnor och icke-binära personer (individer som varken känner sig som man eller kvinna) som arbetar som lärare kan skriva under uppropet här (extern länk).  ”Att underteckna uppropet innebär inte att man personligen har blivit utsatt för övergrepp”, står det där bland annat.

Vågen av protester mot sexuella trakasserier och övergrepp bara fortsätter. Lärare, skolledare och elever har skapat egna forum för berättelser med taggar i sociala medier som #tystiklassen, #räckupphanden och #ickegodkänt.

Marika Lövström är lärare och en av administratörerna för Facebookgruppen ”Icke godkänt”, som vänder sig till all personal inom skolan.

– Det här är ett jätteomfattande problem. Vi är nu över 14.000 medlemmar i Facebookgruppen. Vi välkomnar alla lärare även vikarier, som inte definierar sig som män.

Hon hävdar att trakasserier i skolan är vanligare än de flesta tror.

– Det sker framför allt mellan kolleger. Men det är även chefer, föräldrar och elever som utsätter lärare. Det är fel att säga att skolan skulle vara förskonad från den här typen av problem.

Vad blir nästa steg?

– Det blir att publicera uppropet i riksmedia och sen sprida det på Twitter och Instagram, säger Marika Lövström.

Så kan du agera vid trakasserier

Ansvaret för att skolan är en trygg miljö ligger hos huvudmannen. Men lärare är skyldiga att ingripa vid trakasserier eller ofredanden.

  • En handlingsplan för förebyggande arbete ska finnas, om inte, påtala det för rektorn.
  • När något händer: dokumentera vad som hänt, se till att det upphör och följ sedan upp.
  • Om en elev blivit kränkt är du skyldig att anmäla det till rektorn.   
  • Se till att trakasserier och ofredanden leder till konsekvenser för förövaren. På gymnasiet finns möjligheten att stänga av eleven.
  • Motverka maktobalans mellan elever genom ett starkt ledarskap.
  • Om du som lärare blivit utsatt: Ta hjälp av skyddsombudet eller din chef. Om trakasserierna fortsätter kan du anmäla till Diskrimineringsombudsmannen eller polisen. Spara all kommunikation som kan användas som bevis.
    Källor: Skolinspektionen, Lärarförbundet och professor Katja Gillander-Gådin

 

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin