Ingår i temat
Digitalisering
Läs senare

IKT-begrepp från a till w

02 nov 2016

afk
Away from keyboard. Ett begrepp som används om fysiska möten. Ses ibland användas i hashtag-form, exempelvis för träffen #afkVarberg17.

Creative Commons
En uppsättning licenser som låter dig sprida eget material och använda andras under reglerade former.

Det utvidgade kollegiet
Lärargemenskapen i sociala medier.

En till en
En dator till varje elev.

E-twinning
Ett sätt att samarbeta med andra skolor i Europa via en gemensam plattform. Är en del av Erasmus+, det europeiska programmet för utbildning, ungdom och sport.

Flippat klassrum
Läraren ger elever i hemuppgift att titta på webbaserade genomgångar innan lektionen. När eleverna kommer till klassrummet används tiden till att diskutera, labba eller arbeta i grupp.

Hashtag
Nummertecknet # sätts framför ett ord för att skapa en hashtag. Det blir en länk till andra inlägg/bilder med samma hashtag.

IKT
Informations- och kommunikationsteknik. Används i stället för »IT« för att betona den kommunikation mellan människor som möjliggörs av IT. Men skillnaden är hårfin.

MIK
Medie- och informationskunnighet. Handlar om att kunna hitta, analysera och kritiskt värdera information, samt att själv kunna producera innehåll i olika medier.

Multimodalitet
När text och andra medieformer kopplas samman och kombineras på olika sätt.

Okonferens
Ett möte där agendan inte är spikad utan sätts av deltagarna på plats. Två exempel är edcamp och teachmeet.

Paddagogik
Pedagogisk användning av lärplattor.

Smartboard
Interaktiv skrivtavla.

Wysiwyg
»What you see is what you get.« Att inte behöva skriva in koder utan redigera till exempel webbsidor via ett grafiskt gränssnitt som påminner om att redigera i Word. 

Alla artiklar i temat Digitalisering (15)

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin