Läs senare

Ilska mot ökat lönetillägg för förstelärare på utsatta skolor

LÄRARLÖNERNyheten om att förstelärare i utsatta områden kan få 10 000 mer i plånboken varje månad väcker ilska hos Lärarnas Tidnings läsare. Hamid Zafar, tidigare rektor i Biskopsgården, menar att arbetsmiljön har större inverkan.

av Emma Olsson
02 jul 2019
02 jul 2019

Idag kan förstelärare i socioekonomiskt utsatta områden få 5 000 extra i lönekuvertet varje månad. Efter sommaren fördubblas summan. Det kungjorde regeringen förra veckan.

Beslutet har fått Lärarnas Tidnings läsare att reagera, bland annat på Facebook;

”Jag blir så trött på detta ….vi behöver bra lön o bra arbetsmiljö alla….även förstelärare”.
”Men andrelärarna då?”. ”Som gjort för splittring kollegor emellan”.

Regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, hoppas på så sätt attrahera erfarna lärare till skolor med lägre resultat. Men effekten av bonusen har hittills varit begränsad, menar Hamid Zafar, barn- och utbildningschef i Mullsjö.

Kanske är han mer känd på grund av sitt förra jobb, då han vände resultaten på tidigare problemskolan Sjumilaskolan i Biskopsgården, Göteborg.

– Min erfarenhet är att pengar inte är allt för lärare. Det är arbetsmiljö, samarbete, klimat och kultur på skolan som lockar. Det ställer väldigt höga krav på rektorn, säger han.

Samtidigt ifrågasätter forskningen vilken effekt förstelärarsystemet har på resultaten.

– I min forskning finns det inget som tyder på att förstelärare har inneburit att resultaten höjts. Lärare har betydelse för resultaten, men vilka kompetenser det handlar om och hur man ska kunna identifiera dessa är svårare att visa, säger Catarina Player–Koro, docent vid Göteborgs universitet.

Catarina Player Koro.

Ett problem med karriärsatsningen är att det inte går att säkerställa att det verkligen är de mest kompetenta lärarna som utses till förstelärare. Det visar hennes forskning kring förstelärare i matematik.

Hamid Zafar efterlyser i stället mer arbete från huvudmännens sida.

– Det finns ingen universalfix för de här skolorna. Det är jätteknepigt. Jag är inte helt säker på att Skolverket sitter på lösningarna. Min erfarenhet är att huvudmännen sitter på nycklarna. Hur organisationen ser ut, elevsammansättningen i klassrummen, vilka lärare som jobbar på vilka skolor, säger Hamid Zafar.

Så här kommenterade utbildningsministern Anna Ekström (S) regeringens satsning:

– De mest erfarna lärarna bör finnas på de skolor där behoven är som störst. Ett sätt att göra tjänsterna mer attraktiva är att erbjuda karriärsteg. Genom att satsa på högre löner kan staten bidra till att vi får fler förstelärare i våra utanförskapsskolor.

Niclas Lindahl, förhandlingschef SKL:

– Vi är skeptiska till lönesatsningar från statligt håll. Det är ett trubbigt verktyg. Det måste vara upp till varje arbetsgivare att avgöra vad som ger bäst effekt.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin