Läs senare

Indraget bidrag hotar — igen

För fyra år sedan hotades Vittra Luma Parks förskola av indragna bidrag. Nu är det dags igen. Nio barn per anställd och krav på medhavd frukost får underkänt.

22 mar 2011
Indraget bidrag hotar — igen
Förskolan Luma Park i södra Stockholm får bland annat kritik för den låga andelen förskollärare. Bild: Anders G Warne

— Det är förstås inte alls bra att upptäcka samma problem igen. Vi kan inte säga om det har varit så här hela tiden eller om det var bättre ett tag och sedan dippade på nytt, säger Kristoffer Wallin, ansvarig handläggare för tillsynsåtgärder på Stockholms stads utbildningsförvaltning.

Luma Park fick ett föreläggande redan för fyra år sedan, det vill säga ett krav på att avhjälpa de brister som upptäcktes vid ett tillsynsbesök 2006. Förskolan skickade då in en åtgärdsplan och fick behålla godkännande och bidrag. Sedan gick åren utan besök.

Men i höstas kom tillsynsinspektörerna återigen oanmälda — vid två tillfällen.

Här är vad de fann:

• Fyra barngrupper med 31, 32, 51 respektive 58 barn. 6,7 barn per anställd (runt 9 för tre—femåringarna). En låg andel förskollärare (16 procent).

• En hög personalomsättning och en förskolechef utan rätt utbildning för målgruppen.

• Förskolans planlösning är öppen och några hemvister fungerade som genomgångsrum för andra avdelningar och för eleverna i Luma Parks skola som ligger i samma byggnad.

• Toaletterna var få, lekmaterialet otillräckligt och verksamheten vuxenstyrd med auktoritära inslag.

• Föräldrar som lämnar tidigt uppmanades ta med frukost till sina barn.

• Det saknades verksamhetsplan och verksamhetsberättelse och det dokument som senare skickades in var rörigt och osammanhängande.

Enligt inspektionsrapporten kan de stora grupperna och stressen påverka barnens inlärningsförmåga långt upp i åldrarna.

Kristoffer Wallin berättar att det var mycket inspektörerna ställde sig undrande inför.

— Vi möttes av en torftighet som inte bara kan handla om att det är för lite personal. Här har man en förskola med en massa gulliga kreativa barn men nästan inga avtryck av deras skapande på väggarna. Det fanns en affär som stod som ett skelett i ett hörn utan en grej att köpa och sälja, berättar han.

Bedömningen blev att verksamheten vid Luma Park inte bedrivs i enlighet med kraven i styrdokumenten. Huvudmannen, Rösjötorp Utbildning AB, fick ta emot ett nytt föreläggande. Missförhållandena skulle vara avhjälpta den 1 mars med undantag av lokalernas utformning, där fristen är satt till den 1 augusti.

Rösjötorp utbildning ägs av Vittra, som ingår i Academediakoncernen som i sin tur ägs av Wallenbergkontrollerade riskkapitalistbolaget EQT via Svensk Utbildning Intressenter Holding AB.

Annica Ångell är förskolechef och rektor på Luma Park. Enligt henne jobbar man nu efter en plan för att åtgärda det som inspektörerna slagit ned på.

Man försöker rekrytera förskollärare, väggar ska sättas upp och material har köpts in för att göra verksamheten mer inbjudande.

— Jag håller med om att lärmiljön inte var så inspirerande när inspektörerna var här, säger hon.

Även efter det förra föreläggandet gjordes förändringar.

— Nu har det visat sig att de inte var tillräckliga. Det hade varit bra med en tidigare uppföljning, säger Annica Ångell.

Kristoffer Wallin håller med om att utbildningsförvaltningen borde ha åkt ut redan 2007. Enligt honom ska det inte att dröja lika länge den här gången.

— Vi kommer att göra en ny oanmäld inspektion för att kolla att förändringarna är genomförda. Utgångspunkten är att Luma Park kommer att fixa detta, säger han. 

 
 

ur Lärarförbundets Magasin