Läs senare

Industritekniska programmet i examenstoppen

GymnasietDet industritekniska programmet har på några få år blivit ett av gymnasieskolans mest effektiva. Nära åtta av tio (79 procent) av eleverna tar examen inom tre år. Det är den högsta andelen av alla program, tillsammans med det naturvetenskapliga programmet.

20 Dec 2016

Tillverkningsindustrin ropar efter tekniker, men trots goda jobbutsikter är det industritekniska programmet ett av gymnasieskolans minsta. Men dess elever tycks vara motiverade, för 60 procent av dem som slutförde gymnasieskolan i våras gjorde det med minst en kurs utöver vad som krävdes. Dessutom klarade 79 procent av studierna på de tre år som utbildningen är tänkt att ta. Bara ett program låg lite högre i genomströmning: det naturvetenskapliga.

Andelen industri-elever som klarar gymnasiet på tre år har ökat påtagligt, från 70 till 79 procent på två år.

– Flera av de gymnasieskolor som har programmet har jobbat målinriktat med att höja utbildningens status och med samverkan med branscher och näringsliv. Det har sannolikt haft effekt, säger Torun Rudin, chef vid Skolverkets gymnasieenhet.

Foto: Colourbox

Skolverkets statistik visar att tre av fyra (74 procent) av samtliga elever på något av de nationella programmen tar examen inom tre år, en marginell förbättring sedan 2015. Att många behöver mer tid beror på att de byter program eller börjar på ett introduktionsprogram.

Myndigheten har för första gången över en längre tid kunnat följa upp hur det har gått för elever på introduktionsprogrammen. Analysen visar att inom fem år har hälften av eleverna övergått till ett nationellt program. Av dessa elever har var tredje tagit examen.

Från Språkintroduktion, det största introduktionsprogrammet där många nyanlända elever går, övergår lägst andel till nationella program.

ur Lärarförbundets Magasin