Läs senare

Alla lärarprogram måste få ledarskapsutbildning

DebattBehöver vi ledarskapsutbildning på lärarprogrammen? Ja, det är orimligt att sätta in nyutbildade, som inte vet hur man leder en grupp, i klassrummen, skriver Roger Persson, arbetsplatsombud för Lärarförbundet på Klockaretorpsskolan i Norrköping.

Om debattören

Roger Persson

Fritidsledare och arbetsplatsombud

Klockaretorpsskolan

Norrköping

Vi har under de senaste åren läst i tidningar och på sociala medier att nyutbildade lärare med ett modernt demokratiskt tankesätt behövs för att täcka upp när den äldre generationen går i pension. Vi kan tydligt se att fler vill utbilda sig till lärare på våra lärosäten i takt med att lärarlönerna börjar öka och vi ser också hur kommunerna lyfter på hatten för hur viktigt läraryrket är.

Lärarförbundet har väldigt många bra förslag för världens viktigaste yrke och vill fortsätta öka lärarlönerna, förbättra arbetstiden och kollektivavtalen samt jobba på arbetsmiljön i skolan. Men jag vill som ombud och pedagog lyfta ytterligare en komponent som vi glömt att ens diskutera; ledarskapet i klassrummet.

Undertecknad har under en tid uppmärksammat och undersökt de behov som ställs på en lärare idag, särskilt på dem som är nyutbildade med olika specialkompetenser. Att kunna leda en klass på ett bra sätt innebär att lärarna har att hantera komplexa och spänningsfyllda situationer samtidigt som barnets bästa måste hållas i fokus.

De nya lärarnas intentioner blir svåra att realisera i mötet med enskilda elever, särskilt med de elever som kräver särskilt stöd.

Men enligt forskare och lärare ur den finländska lärarkåren saknas det ett integrerat ledarskap inom lärarutbildningen på svenska högskolor och universitet. Det gör att de nya lärarnas intentioner blir svåra att realisera i mötet med enskilda elever, särskilt med de elever som kräver särskilt stöd.

Vi behöver se att ett tydligt ledarskap i klassrummet har stor relevans för lärare idag. Det behövs för att kunskapen ska nå in hos eleverna på bästa sätt. Att hjälpa varje elev att se sina styrkor och förmågor är en av lärarnas viktigaste uppgifter.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Vi kan konstatera att det saknas ledarskapsutbildning i lärarprogrammen och vi kan komma överens om att det är orimligt att sätta in en utbildad lärare som inte vet hur man leder sin klass, som saknar erfarenhet och kompetens om ledarskap i klassrummet. Därför måste ledarskapsutbildning för lärare integreras i alla lärarprogram.

Kravet bör i första hand vara att ledarskapet inte bara är något man läser sig till i referenslitteratur. I ämnet ledarskap behöver också ett ”ledarskapsprov” ingå – i en riktig klass med riktiga elever tillsammans med handledaren på vfu-skolan där man gör sin praktik under lärarutbildningen.

ur Lärarförbundets Magasin