Läs senare

Inga fler domar om arbetstiden

Det blir inga fler avgöranden i Arbetsdomstolen (AD) om ökad undervisningstid för lärare. På fredagen lämnade lärarorganisationerna och arbetsgivarna in ett gemensamt återkallande av målen.


16 sep 2011

I slutet av juni kom Arbetsdomstolen fram till att det inte fanns något hinder i det centrala kollektivavtalet för rektorn på Häggviksskolan i Sollentuna att höja lärarnas undervisningstid.

Detta mål var det första i en rad liknande mål som Arbetsdomstolen skulle ta ställning till. Redan innan domen föll var parterna överens om att den skulle vara vägledande för de övriga målen.

Lärarförbundet hade utöver Sollentuna stämt även Halmstad och Karlshamn. Även den del gällande Sollentuna som ännu inte avgjorts i AD angående lärares övertid återkallas.
Parterna – Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta – är också överens om att avskriva samtliga centrala tvister som rör samma fråga som den på Häggviksskolan i Sollentuna.

Lärarförbundet kommer att gå igenom de återstående lokala tvisterna för att bedöma om de rör andra frågor än de som avgjorts av AD och om de i så fall ska drivas vidare till central nivå.

ur Lärarförbundets Magasin