Läs senare

Inga garantier i Sollentuna

Utvärderingarna möter inget motstånd — men oro och kritik finns.

10 jun 2010
Inga garantier i Sollentuna
Foto: Oskar Kullander

På Tegelhagsskolan i Sollentuna har beslutet att låta eleverna utvärdera sina lärare inte väckt några reaktioner.

— När vi hade fått information bad jag lärarna lämna synpunkter. Ingen hörde av sig, berättar Mathias Edgren, arbetsplatsombud för Lärarförbundet.

Rektor Eva-Lotta Kastenholm är inte förvånad. Enligt henne är nyordningen odramatisk.

— Tyder elevernas svar på problem så vet jag redan om det. Syftet är ju att ge underlag för diskussion mellan lärare och elever, inte att ge mig mer information.

Till skillnad från i Malmö ingår dock enkätsvaren i Sollentuna i underlaget inför medarbetarsamtalet med
rektor. Först efter samtalet förstörs de.

— En del är rädda för att svaren ska bli offentliga och läggas ut på hemsidor, säger Mathias Edgren.

Eva-Lotta Kastenholm tilllägger att kommuninvånarnas valfrihet är central i Sollentuna.

— Det finns en oro för att svaren ska hamna i den processen så att föräldrar också ska kunna välja lärare, inte bara skola, säger hon.

Men vad kan hon själv lova? Kommer elevernas utvärdering aldrig att påverka lönesättningen?

Eva-Lotta Kastenholm värjer sig först men medger sedan att hon i ett system med individuella löner inte kan lämna någon garanti.

— Alla samtal, alla uppgifter, alla möten påverkar ju mitt intryck av läraren, och därmed kanske även lönesättningen.

Att inte låta eleverna utvärdera finner hon otänkbart.

— Varför skulle de inte få det? Hela samhället är ju ordnat så att alla ska få vara med och tala om vad de tycker om hur de blir bemötta.

Anders Skarin, bildlärare på Helenelundsskolan, har samma grundinställning. Men han är kritisk till valet av påståenden som eleverna får bedöma.

— »Min lärare är alltid väl förberedd«. Vad kan eleverna veta om det? »Min lärare är alltid schyst«. Men jag kanske inte ska vara schyst? Eleven kanske inte förtjänar det? säger han.

Anders Skarin tycker att enkäten mest verkar vara till för att visa att de styrande gör något. Dock har han själv just fått veta av sina elevers svar att han måste bli tydligare med vad han förväntar sig av dem.

 

14 frågor till elever

I Sollentuna får eleverna bedöma 14 påståenden. Här är fyra exempel:

  • Min lärare talar om när jag gjort något bra.
  • Min lärare är tydlig med vad jag ska kunna.
  • Min lärare tycker att mina åsikter är viktiga.
  • Det omdöme/betyg jag får kommer inte som en överraskning.

ur Lärarförbundets Magasin