Läs senare

Inga lärare söker de högsta nivåerna

FortbildningI Australien har man jobbat länge med professionella kvalifikationsnivåer för lärare och skolledare. Skolkommissionen har tittat närmare på deras nationella modell med fyra professionella standarder och tre huvudområden.

av Maria Lannvik Duregård
02 maj 2017
02 maj 2017

Claire Dellaca, lärare i delstaten Victoria, använder standarderna för att sätta upp årets mål för undervisningen. Hon väljer själv vad hon vill ­fokusera på och utvärderar tillsammans med rektor utifrån dokumentationen hur målen har nåtts. 

— Vi lärare känner oss inte alls begränsade, vi väljer ju själva vad vi vill göra. Egentligen är det vanligt vardags­arbete, säger hon.

Den nuvarande nationella modellen infördes för tolv år sedan, men även tidigare utvärderades de australiensiska lärarnas undervisning, då enligt de olika delstaternas system. Lärarna och lärarfacken välkomnade satsningen. De såg den som ett viktigt försvar för läraryrket, berättar Angelo Gavrielatos, före detta ordförande för lärarfacket AEU, som var med och utformade standarderna.

— Läraryrket underminerades genom satsningar på korta utbildningar för obehöriga lärare, till exempel Teach for Australia. Nu fick vi miniminivåer för lärare. Det stärkte yrket, säger han.

Nytt i det nationella systemet var de två högsta nivåerna, Highly accomplished och Lead. Facket välkomnade fler karriärvägar för lärare, berättar Angelo Gavrielatos, men i dag är det inga lärare som söker till de högsta nivåerna.

— Regeringen misslyckades med finansieringen. Varför ska man lägga ner så mycket arbete om man inte får högre lön?

ur Lärarförbundets Magasin