Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Ingen 12-årsgräns för förtroendevalda

Det blir inget av det kontroversiella förslaget att införa en 12-årsgråns för samma fackliga uppdrag inom Lärarförbundet. Förslaget avslogs av kongressen.

14 nov 2014

Förbundsstyrelsens förslag om en 12-årsgräns var ett led i arbetet att uppnå en förnyelse och föryngring bland förbundets förtroendevalda. Förslaget väckte het diskussion redan i förbundsstyrelsen. Två av ledamöterna reserverade sig skiftligt mot det.

Under kongressen har många ombud argumenterar mot ett införande av regeln.

Det finns inte något ”som tyder på att det skulle leda till ett större engagemang och spridning. Det skulle istället kunna innebära att en utarmning sker och vi istället riskerar ett stort kunskapstapp”, skrev Hans Gustavsson från Åstorp i ett yrkande.

Flera ombud ansåg också att förslaget var tveksamt ur demokratisk synvinkel. ”Min bestämda uppfattning är att det i en demokratisk organisation är medlemmarna som avgör vem som ska väljas till vilket förtroendeuppdrag”, framförde Marie Gummesson Karlsson från Jönköping.

Ombudens signaler gick tydligt fram och i det slutliga förslag till nya stadgar som kongressen skulle ta ställning till var 12-årsregeln struken.

Lärarförbundet Students ordförande Tomas Selin höll in i det sista fast vid förbundsstyrelsens ursprungliga förslag. Han yrkade för ett införande av 12-årsregeln, men fick bara med sig en handfull ledamöter. Kongressen beslutade att avslå förslaget.

Kongressen lyfte i sitt beslut fram valberedningarnas betydelse för en ”kontinuerlig och successiv erfarenhetsväxling”, och det gäller inte minst i utbildningarna av valberedningarna.

ur Lärarförbundets Magasin