Läs senare

Ingen brottskontroll av nyanlända lärare

Bland de flyktingar som tagit sig till Sverige finns ungefär 1 900 lärare och förskollärare. Regeringen vill att de nyanlända genom ett så kallat snabbspår snabbt ska utbildas och parallellt göra praktik i en skola.

24 feb 2016

Alla som erbjuds ett jobb i skolan måste enligt lagen visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Men utdraget fångar inte upp utländska lärares eventuella brottslighet i hemlandet, rapporterar SR Ekot.

   – Det är ju svårt. Finns det inga register att titta i så är det naturligtvis svårt att säkerställa de kraven. Så det är en komplex fråga, där finns lite att göra, säger Maria Rönn, vice ordförande för Lärarförbundet.

   Det finns ingen given lösning på problematiken, säger Maria Rönn.

   – Vi har med detta i de arbetsprocesser som finns runt snabbspåren.

   Skolverkets chefsjurist Jonas Nordström tror att frågan kan aktualiseras i och med snabbspåret.

   – Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att ett utdrag ut belastningsregistret bara är en del i skolans säkerhetsarbete, säger han till Ekot.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin