Läs senare

Ingen genväg till läraryrket

17 sep 2013
Redan nästa år ska det bli omöjligt att komma in på högskolan via ett dåligt resultat på högskoleprovet. Regeringen vill införa en nedre gräns för att förhindra att personer som inte för­väntas klara kurserna ändå kommer in.

Reglerna ska gälla samtliga högskoleutbildningar, men väntas främst beröra lärar­utbildningar där söktrycket är mycket lågt.

Myndig­heten Universitets- och högskolerådet ­ska i oktober lämna förslag på poänggräns och en konsekvensanalys till regeringen.

');

ur Lärarförbundets Magasin