Läs senare

Ingen inkludering utan professionellt förhållningssätt

DebattFör cirka 30 år sedan började utvecklingen som skulle leda till att flertalet elever blev integrerade i vanlig klass. Vi famlar fortfarande i blindo efter ett professionellt förhållningssätt för att klara inkluderingen, skriver specialpedagogen Maija Balodis Karlsson.

Om debattören

Maija Balodis Karlsson

Specialpedagog, Hökarängsskolan

Ett stort antal svårigheter av skiftande karaktär förväntas idag klaras av i den vanliga skol- och klassrumsmiljön. Skrönorna är många om olika tillvägagångssätt och metoder för att komma till rätta med klassrumsklimatet, med utåtagerande elever och med elever som möter mycket stora utmaningar i skolan.

En konsekvens av alla inkluderingssträvanden är att det råder något av ett professionellt handikapp i skolorna. Det finns ingen undervisning i lärarutbildningen för att komma till rätta med problemet, annat än ideologiskt betingad. Det råder inte heller konsensus i frågan och finns därför inget övergripande yrkesmässigt bästa sätt att hantera en miljö med en mångfald av olika sorters behov. Man kan väl säga att alla lärare har sina egna strategier som de tillämpar och prövar sig fram med. Resultatet är varierande.

Det finns ingen undervisning i lärarutbildningen för att komma till rätta med problemet, annat än ideologiskt betingad.

Vad som bidrar till att otydliggöra yrkesprofessionaliteten än mer är brist på förståelse och stöd från omgivningen. Att hålla övergripande ordning och samtidigt inneha ett individuellt elevperspektiv anses till syvende och sist vara lärarens, i bästa fall skolans, ansvar. Läraren möter kritik för att hen är antingen för sträng eller för slapp, för ostrukturerad eller för kritisk mot eleverna, eller så undervisar hen på fel nivå.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Förutom kärnverksamheten, det vill säga undervisningen, förväntas läraren bedriva kvalitativ omsorg, bena ut psykologiska, själsliga, kognitiva och personliga frågeställningar samt hålla kontinuerlig kontakt med elevhälsoteamet. För i dagens skola pågår flera parallella verksamheter, varav det ena är omsorgsgivande, uppfostrande och omhändertagande medan det andra är undervisande.

Efter 30 år famlar vi fortfarande i blindo efter ett tydligt och vetenskapligt, professionellt beprövat förhållningssätt för att komma till rätta med den mångfald som präglar verkligheten i många klassrum idag.

ur Lärarförbundets Magasin