Läs senare

Ingen meddelarfrihet i facket

Lärarförbundet, Vårdförbundet, SKTF och flera andra TCO-förbund förespråkar en utvidgad meddelarfrihet för sina medlemmar men lever inte som de lär på de egna kanslierna. Det skriver TCO-tidningen.

20 Dec 2010

I dag är meddelarfriheten en del av offentlighetsprincipen och gäller, med några avtalsreglerade undantag, bara för offentligt anställda. Lärarförbundet driver frågan att även anställda på fristående skolor ska omfattas.

Men eftersom förbundet, precis som övriga TCO-förbund, rättsligt sett är ett privat företag har de egna anställda inte del av den grundlagsskyddade meddelarfriheten. Och det finns inget avtal som reglerar de egna anställdas rätt att uttrycka sig.

Ove Rang, förbundsjurist på Lärarförbundet, säger till TCO-tidningen att man tillämpar meddelarfrihet i praktiken, även om den inte finns nedskriven.

ur Lärarförbundets Magasin