Läs senare

Ingen ökning av generella bidragen: ”Dubbelbestraffning”

BESPARINGARStorsatsningen i regeringens budget sker på lärarassistenter och likvärdighetsbidrag. Men båda bidragen kommer med villkor. Nu kan Gotlands kommun tvingas säga upp 14 personer.

av Emma Olsson
18 sep 2019
18 sep 2019
Ingen ökning av generella bidragen: ”Dubbelbestraffning”

Regeringens budget har landat, och det står klart att de generella bidragen till kommunerna står kvar på 5 miljarder kronor för 2020. Gotland har heller inte tillräckligt stora utmaningar för att ta del av det extra statsbidraget för kommuner med socioekonomiska svårigheter, och i dagarna har man betalat tillbaka 4,6 miljoner kronor till Skolverket.
Pengar kommunen fick i likvärdighetsbidrag för 2018.

– Skolverket gjorde en annan bedömning än vi. Det blir en dubbelbestraffning. Kommuner med sämre ekonomi blir av med likvärdighetsbidraget, medan kommuner med bra ekonomi kan fortsätta satsa, säger Torsten Flemming, grundskolechef.

Fem administrativa tjänster har redan strukits, de personer som skulle göra det möjligt för rektorerna att satsa på pedagogiskt ledarskap genom att ta över deras administration. Mellan 8 och 10 anställda kommer att lämna skolan nästa år. Det handlar om elevassistenter, och socialpedagoger för elever med hög frånvaro, lärarassistenter, specialpedagoger, personal inom elevhälsa och studiehandledare.

– Pengarna har ju redan omsatts i tjänster, vi räknade med att få behålla statsbidraget. Sen får vi anpassa kostymen till nästa år, det är inget man gör över en natt att säga att ”nu fick vi inget bidrag så du får gå hem”, säger han.

Det nya bidraget till lärarassistenter kommer också att medföra kostnader.

– Det är ett ett-till-ett-bidrag. Vi måste satsa lika mycket själva för att få bidraget. Vi håller på och tittar över på hur vi ska göra, och kommer att försöka få till en ansökan, säger han.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) har hänvisat till de generella statsbidragen som ett viktigt tillskott för utsatta kommuner. Men Torsten Flemming ser ett problem med dem.

– Reformer som typ mer matematik och idrott i skolan är finansierade av staten, men pengarna kommer till regionen som helhet. De går in i den stora påsen och regionen bestämmer vad de gör bäst nytta någonstans. Det är inte säkert att vi anses ha störst behov, säger han.

Ständigt besparingsprat gör inte läget roligare ute i lärarrummen, menar Torsten Flemming.

– Det blir en trötthet i systemet. När vi ständigt pratar besparingar och inte undervisning och pedagogik så blir det inte så kul. Och vi behöver vara en väldigt attraktiv arbetsplats, och ha en god arbetsmiljö där vi pratar barn och undervisning istället, säger han.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand befarar att regeringen glömt bort skolan.

– Skolan hamnar i botten på regeringens prioriteringslista, någonstans mellan nattåg och landsbygdsbidrag. Det är som ett dåligt skämt, skolan behöver stora ekonomiska tillskott. Det likvärdighetsbidrag som regeringen nu påstår ska utökas ger inga nya pengar alls till skolan utan är en omfördelning av redan befintliga pengar. Regeringen riskerar sätta skolan helt på pottkanten under 2020, säger Johanna Jaara Åstrand.

ur Lärarförbundets Magasin