Ingår i temat
IT-klyftan
Läs senare

Ingen skolsatsning i ny IT-strategi

30 nov 2011

IT i människans tjänst — en digital agenda för Sverige. Så heter den IT-strategi som regeringen presenterade i början av oktober. Med hjälp av ett hundratal olika insatser, fokuserade på IT, är målet att Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter.Den enskilt största satsningen är att bygga ut bredbandet över landet för närmare en halv miljard kronor under en treårsperiod.

Det finns inga särskilda satsningar som rör skolan. I det stycke i agendan som handlar om skola och undervisning hänvisas till de styrdokument som gäller för grundskolan och gymnasieskolan.

För att följa upp strategin kommer regeringen att tillsätta en digitaliseringskommission. 

Alla artiklar i temat IT-klyftan (21)

ur Lärarförbundets Magasin