Läs senare

Inget annat fack har så tufft krav

15 okt 2014

Bild: Colourbox
Om kongressen antar förslaget om tidsbegränsning av fackliga uppdrag blir det sanno­likt det mest långtgående bland svenska fackförbund.

Läkarförbundet har en regel om högst tre mandatperioder, men den gäller endast de 14 ledamöterna i centralstyrelsen. Dessutom kan fullmäktige ge dispens från regeln.Bild: Colourbox
Inom Teaterförbundet finns några yrkesavdelningar som har regler om tidsbegränsning.

Vision har en annan modell för förnyelse. 2010 antog förbundet målet att 30 procent av styrelsernas ledamöter ska vara under 35 år. Sedan dess har andelen under 35 år i styrelserna ökat från 7 till 10 procent.

I Norge har Utdanningsforbundet en nioårsgräns i centralstyrelsen och i fylkenas (länens) styrelser. Regeln infördes redan när förbundet bildades år 2002.

Nioårsgränsen gäller samma uppdrag inom en styrelse. Det finns fyra olika uppdrag: ordförande, vice ordförande, ledamot och suppleant. Det gör det fullt möjligt att bli kvar längre än nio år.

— Det är inte ovanligt att en ordförande väljs bland någon av ledamöterna, säger Turid Pettersen vid Utdanningsforbundet.

På lokal nivå finns ingen tidsbegränsning. Däremot finns ett system för kvotering avseende kön och medlemsgrupper på alla nivåer.

ur Lärarförbundets Magasin