Läs senare

Inget bojkottbeslut om SD för Lärarförbundet

Vårdförbundet nobbar Sverigedemokraterna i valrörelsen. Men Lärarförbundet har inte fattat något sådant principbeslut.

31 mar 2014

Tidningen Vårdfokus rapporterade i förra veckan att Vårdförbundets förbundsstyrelse har beslutat att inte delta i arrangemang med Sverigedemokraterna och att inte bjuda in SD till förbundets möten med riksdagspartierna om vårdpolitik. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro förklarade att Sverigedemokraternas politik bygger på en helt annan värdegrund än förbundets och att partiets värderingar är oförenliga med medlemmarnas yrkesetik om alla människors lika värde.

– Vi har ingen sådan allmän policy. Vi bjuder in de partier som vi anser vara relevanta från tillfälle till tillfälle. Men det är ingen demokratisk rättighet att delta i Lärarförbundets arrangemang, säger kanslichef Sören Holm på Lärarförbundet.

Han påpekar att Lärarförbundet på central nivå inte har några kontakter med Sverigedemokraterna.

– Partiet är inte huvudspelare i de frågor vi tycker är viktiga. Dessutom är den politik som företrädare för Sverigedemokraterna står för inte förenlig med Lärarförbundets värdegrund.

Vad är inte förenligt med värdegrunden?
– Synen på människors lika värde.

Hur ser Lärarförbundet på om en lokalavdelning samverkar med Sverigedemokraterna?
– Om ett parti har stort inflytande på en ort kan det finnas anledning att finna en lokal samtalsarena. Förbundsstyrelsen kan inte förbjuda det.

Kan man vara medlem i Lärarförbundet om man kandiderar i valet för Sverigedemokraterna?
– Ja, vi utesluter ingen på grund av deras partitillhörighet. Varje år bjuder Lärarförbundet in riksdagens partier i utbildningsutskottet till en träff med förbundsstyrelsen. Hittills har SD:s representanter valt att inte vara med vid sådana tillfällen.

ur Lärarförbundets Magasin