Läs senare

Inget genusperspektiv i nya lärarutbildningen

Genusperspektivet saknas helt i det nya förslaget till ny lärarutbildning, enligt en rapport från Delegationen för jämställdhet i skolan.

25 maj 2010

I det statliga betänkande som ligger till grund för den nya lärarutbildningen ges inga konkreta förslag som rör jämställdhetsområdet, skriver forskaren Fredrik Bondestam i rapporten. Den enda diskussion som förs är att locka fler män till lärarutbildningen genom att höja yrkets status.
   Strategin är densamma som för 25 år sedan – den lyckades inte då och inte mycket talar för att den ska lyckas nu heller, skriver Bondestam.

Frånvaron av genusperspektiv leder till att hierarkierna mellan könen inom läraryrket bibehålls och att inställningen till kvinnodominerade utbildningar och yrken blir allt mer nedlåtande, anser han.
   Fredrik Bondestam föreslår att lärarutbildningarna börjar arbeta systematiskt och integrerat med genus i utbildningen.
 
Hans analys av lärarutbildningen är en del av en större rapport där han går igenom forskningen inom jämställdhet och skola de senaste 40 åren. I början handlade forskningen nästan enbart om flickor medan den nu antingen handlar om bara pojkar eller om både pojkar och flickor.
   Forskning om enbart flickor är inte längre så vanlig och Bondestam varnar för att flickor och unga kvinnors erfarenheter av jämställdhet i skolan tappas bort.
   Vid sidan av rapporten publicerar Delegationen för jämställdhet i skolan en bibliografi där närmare 1.500 titlar inom forskning om jämställdhet i skolan listas.
   Fredrik Bondestam är verksam vid Uppsala universitets centrum för genusvetenskap.

ur Lärarförbundets Magasin