Läs senare

Inget krav på hbtq-utbildning i kollektivavtal

Lärarförbundet följer inte Visions exempel. Vision vill få in krav på utbildning i hbtq-frågor i kollektivavtalen. Det viktigaste för Lärarförbundet är att varje individ får den kompetensutveckling den behöver, anser andre vice ordförande Inger Maurin.

14 Aug 2014

Fackförbundet Vision vill få in ett krav på utbildningar i hbtq-frågor i kollektivavtalen. Men på Lärarförbundet arbetar man inte för att få till några sådana generella avtal. För Inger Maurin, andre vice ordförande, är det viktigaste att varje lärare får fortbildning i just det hen har behov av.

– Lärarna får inte den kompetensutveckling de redan har rätt till i avtalen. Oavsett kollektivavtal är det viktigt att se efter vad varje lärare behöver ny kunskap i. 

Hon hänvisar till rapporten ”Arbetsmiljön 2013” från Arbetsmiljöverket, där det framgår att det är ungefär var fjärde lärare som får minst fem dagars kompetensutveckling per år. Det kan jämföras med vårdsektorn där andelen är betydligt högre, bland läkare är det 64 procent som får det.

– Det är arbetsgivarens ansvar att se till att vi har välutbildad personal för att vi ska kunna utföra vårt yrke och ta vårt ansvar utifrån de styrdokument som alla lärare omfattas av. Om man då märker att många behöver ökad kunskap i hbtq-frågor är det oerhört viktigt att det prioriteras.

Inger Maurin deltog härom veckan i prideparaden under Stockholm Pride. Hon ser hbtq-frågorna som en viktig del av förbundets värdegrundsarbete.

Men ni vill inte få in just hbtq-frågorna i några generella avtal?

– Det är omöjligt att detaljreglera vad all kompetensutveckling ska innehålla. För våra medlemmar handlar det om alla ämnesområden, ledarskap och hela värdegrundsområdet som behöver säkras, och att det ska avsättas tid.

Om det finns ett lokalt behov är hon öppen för skrivningar om hbtq-utbildning.

– Det kan mycket väl vara så att man har otillräckliga kunskaper om hbtq lokalt. Där kan det vara ett sätt att försöka få in det i ett avtal med arbetsgivaren.

ur Lärarförbundets Magasin