Läs senare

Ingrid Grundén Att återerövra kroppen

Människor med en ryggmärgsskada kan återerövra sin kropp och sitt liv med full värdighet och handikappet hindrar inte deltagarna att leva ett bra liv.

02 maj 2005

Det visar forskaren Ingrid Grundén som har följt 17 personer med ryggmärgsskada och i sin avhandling tar upp de skadades erfarenheter och upplevelser av att drabbas och leva med en skada.

Studien visar att deltagarna, första tiden efter skadan, upplever den förlamade delen av kroppen som främmande och ibland som en fiende. De undviker att titta på eller vidröra sin skadade kropp men efter en tid utvecklas en mer positiv attityd.

När deltagarna vänder uppmärksamheten mot den skadade kroppen görs detta på grund av att de inte har något annat val, om de vill fortsätta att ta del av livet. Samtidigt lär de känna den förlamade delen av kroppen genom att lyssna på ”nya” och annorlunda signaler från den friska delen. Det innebär att den förlamade kroppen på nytt blir en del av en integrerad helhet.

Att leva med en ryggmärgsskada kräver att man planerar och har tålamod. Man måste också konfronteras med andra människors reaktioner mot den skadade kroppen. För att leva i den nya situationen utvecklas en ambition att ta kontrollen över sitt liv trots det fysiska funktionshindret.

Andra personer med ryggmärgsskada är här mycket viktiga. De är förebilder i återskapandeprocessen och en källa till inspiration i vad som utvecklas till en växande medvetenhet och personlig mognad.

Studien visar också att man lär känna den förlamade delen av kroppen genom att lyssna till signaler från den friska delen.

Avhandlingens titel: Att återerövra kroppen. En studie av livet efter en ryggmärgsskada

Disputation: 8 april 2005, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet

Kontakt: Ingrid Grundén, Tel: 031/ 7732351, 0702/ 735330, e-post: ingrid.grunden@ped.gu.se

ur Lärarförbundets Magasin