Läs senare

Inspiration behöver tid

LedareLäraryrket toppar nya undersökningar om ökad arbetsbelastning. Trots politiska beslut stjäl pappersarbete tid från undervisningen.

22 apr 2015
Johanna Jaara Åstrand Lärarförbundets ordförande Följ och kontakta mig på Twitter: @JohannaJAstrand
Johanna Jaara Åstrand
Lärarförbundets ordförande
Följ och kontakta mig på Twitter: @JohannaJAstrand

Förra veckan presenterade tidningen Du&Jobbet ny SCB-statistik som visar att skolan är det område där arbets­belastningen har ökat i särklass mest de senaste fem åren. På en beklaglig första­plats hamnar grundskollärare, där 84 procent upplever att arbetsbelastningen har ökat. På andra plats kommer gymnasielärare med 74 procent. Bland förskollärare och fritidspedagoger anser 69 procent att arbetsbördan har ökat.

Undersökningen är tyvärr inte den enda i sitt slag. Lärare toppar så gott som varenda lista över stress och hög arbetsbelastning.

Trots att både den förra och den nuvarande regeringen har gjort flera förändringar för att förbättra situationen är problemet hög­aktuellt. De individuella utvecklingsplaner­na skulle bli färre. Men när Lärarförbundet skickade ut en enkät till landets avdelningar visade det sig att det i var tredje kommun inte hade blivit någon skillnad.

De nationella proven i SO och NO för årskurs 6 blev frivilliga, men bara 40 av 100 skolor avstår från dem i år, enligt Lärarnas tidnings undersökning. Förändringarna i regel­verket har inte nått lärarnas vardag.

Detta är förstås inte hela förklaringen till lärares höga arbetsbelastning. Läraruppdraget har svällt över alla bräddar.

Barns och elevers behov, budgetkrav och omvärldens förväntningar är ofta oförenliga. Många lärare har blivit oerhört skickliga på alltifrån pappersarbete till marknadsföring och tekniksupport. För att inte tala om att trolla fram resurser som inte finns. Dessa färdigheter kan man förstås ha nytta av som lärare. Men det stjäl tid och fokus från kärnuppdraget.

Förra veckan besökte jag SETT-mässan, om det moderna och innovativa lärandet. Det fullkomligt kokade av kreativitet och engagemang när lärare delade med sig av metoder och erfarenheter.

Lika sprudlande önskar jag att lärares vardag vore. Att det fanns tid och möjligheter att förkovra sig, dela med sig och lära av andra. Att undervisningen var i fokus.

Det är en oerhörd förmån att få arbeta med en människas utveckling och lärande. En av de bästa upplevelserna man kan ha som lärare är när man tar sig an ett område på ett nytt sätt — och eleven som har kämpat så länge plötsligt tar ett rejält skutt framåt. När man har möjlighet att använda sin kompetens fullt ut och ser vilken effekt det har.

Läraruppdraget måste handla mer om att få göra skillnad. Och att göra skillnad handlar sällan om att laga kopiatorn eller fylla i mallar. Tvärtom gör vi ofta skillnad genom att göra det som inte finns i mallarna.

Att vara lärare är att stå stadigt på en vetenskaplig grund, med fötterna fast förankrade i professionens beprövade erfarenheter. Men det är också att bygga sociala relationer. Att inspirera och få andra att utvecklas. För att det ska vara möjligt måste självklart tiden räcka till. Vi lärare måste själva få känna inspiration och att vi utvecklas.

Läraruppdraget måste värnas. Arbetsgivarna måste göra verklighet av fattade politiska beslut. Politiker måste fortsätta vända på varje sten och inte tveka att göra mer.

Läraryrket är på många sätt ett konstnärligt yrke. De bästa alstren skapas sällan under tidspress.

ur Lärarförbundets Magasin