Läs senare

Inspireras av de goda exemplen

av Örjan Björklund
09 nov 2017
09 nov 2017
Örjan Björklund
Chefredaktör

Den psykiska ohälsan ökar stort bland svenska barn och ungdomar.

Det är en av skolans och elevhälsans allra största utmaningar, anser skolhuvudmännen i en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting gjorde härom året. Detta tillsammans med behoven hos nyanlända elever, behoven hos dem som behöver extra anpassning och stöd, samt frågan om inkludering.

Det är inte lätt att hitta ett entydigt svar på frågan om varför den psykiska ohälsan ökar.

Psykologen Anna Sandell, som menar att barnen aldrig har mått så dåligt som nu, tror att dagens hårda krav på prestation, utseende, identitet och så vidare är en viktig orsak.

Läs en intervju med henne här.

I detta temanummer belyser vi alla dessa utmaningar, men berättar också om elever som återkommit efter långvarig skolfrånvaro och om effektiva insatser till elever med läs- och skrivsvårigheter.

För Vi vill inte bara beskriva problemen när resurserna inte räcker och ökande krav på lärare gör arbetet svårare. Vi vet att ni redan känner till det väl.

Så i detta tema hittar du framför allt konkreta exempel från skolor som har lyckats hantera utmaningarna. Just det — att lyfta goda exempel — var en av de tydligaste önskningarna vi fick när vi inför detta nummer på Facebook frågade er läsare vad ni ville läsa om i ämnet.

Vi hoppas att du ska få inspiration och nytta av detta tema, där vi också skriver om arbete mot våld och sexuella trakasserier i skolan, vilket ju uppmärksammats i den så kallade metoo-kampanjen.

#metoo är en ögonöppnare som visar att trakasserier och rena övergrepp är ett skakande vanligt inslag i flickors och kvinnors vardag, även i ett samhälle som sägs vara ett av de mest jämställda i världen.

Här finns uppenbarligen mycket att jobba med i skolan.

Men det kanske allra viktigaste resultatet av kampanjen är, som Erik Helmersson på DN:s ledarsida så bra uttryckte det, att den fört med sig att skammen nu har flyttas från offret till förövaren.

Det är där den hör hemma.

ur Lärarförbundets Magasin