Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Inte fel av skolor säga nej till SDU

Ett 50-tal skolor som anmäldes av Sverigedemokratisk ungdom (SDU) för att partiet inte fått informera på skolan inför valet förra året, slipper kritik av Justitiekanslern (JK).

12 maj 2011

Skolorna, både fristående och kommunala, ligger i 29 kommuner. Samtliga nekade Sverigedemokratisk ungdom att besöka skolan förra året, trots att andra partiers ungdomsförbund fick komma och informera eleverna inför valet. SDU anmälde skolorna till JK för att ha brutit mot grundlagen.

I beslutet slår JK fast att alla politiska partier ska behandlas lika och skolorna vara objektiva och opartiska. Det är inte tillåtet att ta emot vissa och samtidigt stänga andra ute på grund av deras åsikter

Men i de aktuella fallen har skolorna begränsat tillträdet till partier som satt i kommunfullmäktige eller riksdagen. Och det var ett godtagbart skäl, enligt JK.

ur Lärarförbundets Magasin