Läs senare

Intern alliansmatch om skolplikten

Moderaterna och Lärarförbundet föreslår tioårig skolplikt och att förskoleklasser blir obligatoriska.
Kristdemokraterna (KD) är skeptiska – i övrigt tävlar politiker av olika färg om att stödja förslaget.

02 jul 2012

– Det är viktigt att alla barn får en god start så att de lyckas i skolan, säger Tomas Tobé (M), ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

I en debattartikel i Dagens Nyheter föreslår han och Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén att den goda starten sker med att förskoleklasserna i sexårsverksamheten blir obligatoriska. Det skulle också innebära ett tydligare steg mot en tioårig grundskola, skriver de.

– Det är en likvärdighetsfråga, att förskoleklasser är något för alla barn – inte bara nästan alla som det är i dag, säger Sirén.

Tobé säger att barn i förskoleklass gör bättre ifrån sig i senare utbildning. Hur väl förankrat förslaget är får interna alliansdiskussioner visa.

– Det vore åtminstone rimligt att det här vore ett av löftena inför valet 2014, säger han.

Redan går cirka 96 procent av alla sexåringar i förskoleklass. Och i diskussionerna lär KD bjuda upp till match:

– Jag kan ifrågasätta om det är borgerlig politik att strypa den lilla valfrihet som faktiskt fortfarande finns, säger Annika Eclund (KD), talesperson i förskole- och skolpolitiska frågor.

Hon säger inte tvärt nej, men påpekar att fyra procent av sexåringarna skulle beröras. Där kan det finnas familjer som bor så till geografiskt att ett obligatorium blir svårt, eller barn med särskilda behov som inte gynnas av förskoleklasser, säger Eclund.

Däremot ropar utbildningsminister Jan Björklund, Folkpartiet, ja. På frågan om varför han inte redan genomdrivit reformen, svarar han:

– Det har inte har funnits tillräckligt stöd, och just för att det är så många som redan går där så har det väl varit andra reformer som har varit viktigare.

Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson, sträcker glatt ut en hand till M:

– Vi kommer att ta kontakt med dem till hösten så att det kan bli ett förslag i närtid.

Björklund ser ett möjligt politiskt stöd.

– Jag ska naturligtvis ta upp frågan när regeringen samlas efter sommaren och sedan får vi se hur vi ska gå vidare.

ur Lärarförbundets Magasin